Fotografie roku 2012

Sv. Štěpán - latinská mše
26.12.2012
Vánoční dílna
15.12.2012
Jáhen Oldřich - 60. narozeniny
2.12.2012
Děkanátní setkání pomocníků ve farnosti
24.11.2012
Martinské hody
11.11.2012
Gardenparty (zahájení školního roku)
7.9.2012
Svátost biřmování, žehnání nové fary
2.6.2012
Fotografie z udílení svátosti biřmování a žehnání nové fary a Centra sv. Martina
První svaté přijímání
27.5.2012
Kostelní noc
25.5.2012
Výprava do Barové jeskyně
15.1.2012
Outdoorový klub KR Blansko:
Bílá lednová neděle byla svědkem naší výpravy do Barové jeskyně. Její obrovské dómy jsou částečně zaplaveny nánosy. Proto se k chodičkám spojujícím jednotlivé části jeskyně leze po žebřících nahoru a dolů. Navíc jsme si směli prolézt oblíbenou obousměrnou plazivku a v úplném tichu prohlédnout spící netopýry.

Zpět na seznam roků