Svátost biřmování, žehnání nové fary

2.6.2012 Fotografie z udílení svátosti biřmování a žehnání nové fary a Centra sv. Martina

Zpět na fotografie roku 2012