Aktivity pro děti

ÚTERÝ 

16.30 - 17.15 Katecheze Dobrého pastýře, stará fara 

Katecheze opírající se o biblické texty, texty liturgické, s využitím prvků montessori pedagogiky, pro děti ve věku 3-8 let.

Kontaktní osoba: Dominika Mourová, Vendula Zachovalová

17.30 - 19.00, Misijní klubko, sraz u Lotosu (ohniště)

Misijní klubka jsou součástí Papežského misijního díla dětí. Misijní klubko je parta správných kamarádů a přes celý svět staví MOST. Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. Snaží se takto pomáhat misionářům, kteří působí v mnoha zemích po celém světě.

Na pravidelné schůzky zveme děti od 6 do 15 let. 

*každé druhé úterý v měsíci 

Kontaktní osoba: Šárka Daňková, Anna Půlkrábková 

PÁTEK 

16.45 - 17.30 Sedmikrásek, stará fara, sál 

,,Náboženství” pro děti z MŠ: katecheze, hry, písničky, tvoření

Kontaktní osoba: Tomáš Zachoval

 

16.45 - 17.30 Farní schola Martini band, stará fara, zkušebna

Schola je hudební těleso, které doprovází liturgii zpěvem. Zkoušky probíhají 2x týdně (pátek 16:45-17:30, sobota 17:50 - 19:30). Jsou otevřené pro všechny, kteří rádi zpívají (bez věkového omezení). 

Kontaktní osoba: manželé Helena a Lukáš Vráblíkovi

 

17.00 - 17.30 Ministrantská schůzka, farní dvůr

(pro zájemce o společné sportování již od 16.30) 

Pro kluky od 1. třídy ZŠ, nácvik ministrantských dovedností, příprava liturgie

Kontaktní osoba: Petr a Martin Sedlákovi

 

17.45 mše sv. pro děti, farní kostel sv. Martina 

 

18.30 Spolčo 12+, stará fara, lotos

společná večeře, témátko, hry, modlitba
*neprobíhá každý pátek, ale jen v předem oznámené termíny

Kontaktní osoba: Anna Sedláková, Zdislava Sedláková, Zuzana Hasoňová 

 

Další aktivity ve farním areálu během školního roku

Ve farním areálu mají své zázemí také kroužky Kolpingovy rodiny a skauti 

*Výše zmíněné aktivity probíhají pouze během školního roku (pokud není oznámeno jinak)