Fotografie roku 2024

Křížová cesta
30. 3. 2024

Křížová cesta na Velký pátek - v blanenském muzeu a v kostele v Olomučanech

Velikonoce - Triduum
březen 2024

Oslavili jsme Velikonoce, při Vigilii vedené o. biskupem Vojtěchem přijalo svátost křtu a biřmování 9 katechumenů.

Úklid před Velikonocemi
23. 3. 2024

V Olomučanech proběhl jarní úklid kostela a okolí.

Křížová cesta dětí z náboženství
22. 3. 2024

Děti z náboženství společně prožily křížovou cestu v kostele.

Dětský karneval
18. 2. 2024

32. ročník karnevalu přilákal děti i rodiče do Katolického domu.

Zpět na seznam roků