Fotografie roku 2017

Činnost v roce $rok finančně podpořili mimo jiné:

          

Sv. Štěpán - stará garda
26. 12. 2017

Na svátek sv. Štěpána při latinské mši ministrovala naše Stará garda

Vánoční schůzka ministrantů
23. 12. 2017

Ministranti se sešli na vánoční schůzce.

Betlémské světlo
22. 12. 2017

Děti betlémským světlem prozářily kostel.

Divadelní představení Sněhurka
17. 12. 2017

Děti z divadelního kroužku Kolpingovy rodiny si připravily divadlo o Sněhurce.

Vánoční dílna pro děti
9. 12. 2017

Opět po roce mohly děti navštívit Vánoční dílnu a vyrobit tak svým blízkým něco pro radost. Organizátoři měli pro děti připraveno mnoho zajímavých rukodělných činností, a tak Katolický dům přímo praskal ve švech. Děti ale hlavně myslely na to, že vyrobené dárky od srdce potěší nejvíc. A že se jim to pod vedením šikovných lektorů dařilo, můžete vidět i ve fotogalerii.

Mikulášská besídka
2.12.2017
v Katolickém domě
Setkání spolupracovníků
4. - 7. 12. 2017
V prvním adventním týdnu se ke společnému pobesedování sešli pomocníci ve farnosti. Všem za jejich činnost děkujeme.
Vánoční dílna pro dospělé
25. 11. 2017
Během dopoledního programu 24 hodin na faře bylo postaráno o všechny děti (i školkové), a tak jejich rodiče mohli na vánoční dílně pro dospělé vyrobit hezké dárky svým ratolestem. Vedoucí jednotlivých dílniček pro ně měli připravené mnoho zajímavých činností.
24 hodin na faře
25. - 26. 11. 2017
V naší farnosti proběhl první ročník 24 hodin na faře pro děti. Více než 30 dětí se zúčastnilo zajímavého programu na faře a v okolí. Děkujeme všem organizátorům, kteří pro ně připravili program v přírodě, či na Katolickém domě. Děti vytvořily hezké společenství a myslely i na ostatní, např. když zdobily perníčky pro seniory nebo se modlily za naši farnost při adoraci. Celý program vyvrcholil ohňostrojem, slavností večeří a přespáním na Katolickém domě.
Výlet náboženství 2. stupně
18. 11. 2017
Pro mládež z náboženství 2. st. ZŠ bylo v sobotu 18. 11. připraveno dopoledne plné her. Po společné modlitbě následovala fotohra v okolí, farní riskuj a další soutěže. Na závěr bylo připraveno zamyšlení nad příběhem z Bible. Všem děkujeme za účast.
Vítání sv. Martina (slavnostní mše svatá)
12.11.2017
Slavnostní mše svatá s poděkováním za dary země
Vítání sv. Martina (pátek)
10.11.2017
Přivítání sv. Martina na farním nádvoří

Misijní neděle
21. a 22. 10. 2017
Před několika lety uspořádala katechetka Šárka Daňková první misijní prodej perníčků. Od té doby se zapojuje čím dál více dětí. Pod vedením svých katechetek se děti připravovaly na misijní neděli pečením perníčků, hledáním drobností do štěstíček, vytvářením keramických křížů a modlitbou. Pomáhaly také světlušky a skautky.
V sobotu 21. 10. se sešly v kostele při modlitbě růžence, kam dorazily také děti z Olomučan, které to spojily s dušičkovým výletem na hřbitov a podstatně rozšířily řady dětí z Blanska.
V neděli pak prodávaly své výrobky a ve farní kavárně nabízely koláče, se kterými doma rodičům pomáhaly. Do prodeje se zapojily také děti z Ráječka.
Děti z celé farnosti tak realizovaly heslo PMDD v praxi „Děti pomáhají dětem.“
Setkání prvokomunikantů
29.9.2017
Děti, které byly loni poprvé u sv. smíření a sv. přijímání, byly pozvané na setkání s Otcem biskupem Vojtěchem. Z naší farnosti jich na Petrov přijelo 12 a připojily se tak k dalším cca 400 kamarádům z diecéze.

Děti společně prožily v katedrále mši sv., při které poděkovaly za dar eucharistie. Následně si užily dopoledne plné her se "světci" na stanovištích v okolí. Se sv. Václavem pekly hostie, nebo se sv. Františkem chválily Boha tancem. Celé setkání mělo krásnou atmosféru.
Svatováclavské hody v Olomučanech
28.9.2017
V Olomučanech se uskutečnily tradiční svatováclavské hody. Stárky a stárci, mládež i děti v krojích zaplnili celý kostel, kde při mši sv. poděkovali za dary úrody a slavnostně tak zahájili celé hodování.

Všechny fotky: [a:https://www.zonerama.com/vojtamrazek/Album/3775055]Zonerama[/a]
Podzimní gardenparty
8.9.2017
Tradiční setkání farnosti na dvoře
Všechny fotky ke stažení:
- [a:https://www.zonerama.com/vojtamrazek/Album/3686647]Zonerama (VM)[/a]
- [a:http://janfo.rajce.idnes.cz/GardenParty2017_zari/]Rajče (JF)[/a]
Žehnání aktovek
8.9.2017
Žehnání aktovek prvňáků na začátku školního roku
Všechny fotky ke stažení:
- [a:https://www.zonerama.com/vojtamrazek/Album/3686647]Zonerama (VM)[/a]
- [a:http://janfo.rajce.idnes.cz/Zehnani_prvnakum_2017/]Rajče (JF)[/a]
Celostátní setkání mládeže
15.-20. 8. 2017
V Olomouci proběhlo setkání mládeže z celé republiky. Naši mladí se této akce zúčastnili a přinesli si celou řadu zážitků, o kterých popovídají na Katolickém domě v neděli 17. září. Na internetu ([a:https://www.youtube.com/channel/UCKPH8WUNM5Nk870o9v6OReQ/videos]youtube[/a]) také můžete najít záznamy z jednotlivých částí programu.
Děkovná mše svatá (O. Jiří)
15.8.2017
Mše svatá na poděkování za 30 let kněžství a 55 let života (O. Jiří)
Slavnost Božského srdce Páně v Olomučanech
25.6.2017
V neděli 25. 6. jsme ve filiálním kostele v Olomučanech oslavili slavnost Božského srdce Páně, kterému je kostel zasvěcen.
Gardenparty - sraz rodáků
23.6.2017
V pátek 23. 6. na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova se v naší farnosti sešli kněží, jáhni, sestry a bohoslovci pocházející z naší farnosti. Po mši je měli možnost všichni farníci pozdravit při Gardenparty.

Kompletní fotky najdete na:
https://www.zonerama.com/vojtamrazek/Album/3265905
http://janfo.rajce.idnes.cz/GardenParty2017_cerven_rodaci/

Boží Tělo
18.6.2017
Slavnost Těla a Krve Páně v Blansku. Všechny fotografie v plném rozlišení najdete zde:
https://www.zonerama.com/vojtamrazek/Album/3232428
http://janfo.rajce.idnes.cz/Bozi_Telo_Blansko_2017/
První svaté přijímání - Olomučany
11.6.2017
O víkendu 10.6. - 11.6. prožilo 6 dětí z Olomučan první svátost smíření a první svaté přijímání.
První svaté přijímání - Blansko
17.5.2017
Děti z naší farnosti poprvé přijaly svátost smíření a eucharistii.
Divadelní představení
14.5.2017
hrají děti z Dramatického kroužku Kolpingovy rodiny. Všechny fotky si můžete stáhnout.
Výlet dětí z náboženství
11.5.2017
Ve čtvrtek 11. května děti z 1. stupně v náboženství navštívily domov pro seniory v Žernůvce a pak šly do Předklášteří. Všem organizátorům i účastníkům děkujeme. Všechny fotky ke stažení
Farní pouť
8.5.2017
Králíky, Neratov a Rokole
Skautská farní kavárna
16.4.2017
Fotky z farní velikonoční kavárny, kterou organizovali skauti.
Velký sbor - výročí
Velikonoce 2017
Velký sbor, který zpívá převážně na Vánoce a Velikonoce, oslavil významné výročí: již 30 let jej vede pan Josef Hasoň. Děkujeme všem stávajícím i bývalým členům za jejich práci a za to, že jejich zpěv všem pomáhá lépe prožívat bohoslužby.
Úklid kostela
1.4.2017
Úklid před Velikonocemi.
Duchovní obnova
3.-4.3.2017
Postní duchovní obnovu vedl P. Petr Vrbacký, spirituál z Olomouce. Na duchovní obnovu navázala v neděli 5.3.2017 beseda s paní Věrou Sosnarovou (85) o tom, jak přežila Gulag.
Dětský karneval
19.2.2017
Fotografie z dětského karnevalu, který organizovala Kolpingova Rodina Blansko a Společnost katolického domu

Setkání katechetů, varhaníků, kostelníků a akolytů děkanátu
18.02.2017
V sobotu 18.2. se celé dopoledne konalo na KD setkání: katechetů, akolytů, kostelníků a varhaníků z celého našeho děkanátu. Přednášel P.David Ambrož, spirituál BiGy Brno a P.Pavel Kafka, zástupce biskupství pro zajištění kněží, bohoslovců a pastorace. Setkání bylo zakončeno mší svatou. Sešlo se téměř 150 spolupracovníků ve farnostech našeho děkanátu.
S Martini do nového roku
15. 1. 2017
Fotky z tradičního koncertu Martini Bandu na Katolickém domě. Jako host vystoupil sbor Cecilia z Oslavan.

Tříkrálový koncert
7. 1. 2017
Fotky z tradičního charitativního koncertu v Olomučanech.

Zpět na seznam roků