Misijní neděle

21. a 22. 10. 2017 Před několika lety uspořádala katechetka Šárka Daňková první misijní prodej perníčků. Od té doby se zapojuje čím dál více dětí. Pod vedením svých katechetek se děti připravovaly na misijní neděli pečením perníčků, hledáním drobností do štěstíček, vytvářením keramických křížů a modlitbou. Pomáhaly také světlušky a skautky.
V sobotu 21. 10. se sešly v kostele při modlitbě růžence, kam dorazily také děti z Olomučan, které to spojily s dušičkovým výletem na hřbitov a podstatně rozšířily řady dětí z Blanska.
V neděli pak prodávaly své výrobky a ve farní kavárně nabízely koláče, se kterými doma rodičům pomáhaly. Do prodeje se zapojily také děti z Ráječka.
Děti z celé farnosti tak realizovaly heslo PMDD v praxi „Děti pomáhají dětem.“ Více v článku Misijní víkend.

Zpět na fotografie roku 2017