První svaté přijímání - Blansko

17.5.2017 Děti z naší farnosti poprvé přijaly svátost smíření a eucharistii.

Zpět na fotografie roku 2017