Slavnost Božského srdce Páně v Olomučanech

25.6.2017 V neděli 25. 6. jsme ve filiálním kostele v Olomučanech oslavili slavnost Božského srdce Páně, kterému je kostel zasvěcen.

Zpět na fotografie roku 2017