Setkání prvokomunikantů

29.9.2017 Děti, které byly loni poprvé u sv. smíření a sv. přijímání, byly pozvané na setkání s Otcem biskupem Vojtěchem. Z naší farnosti jich na Petrov přijelo 12 a připojily se tak k dalším cca 400 kamarádům z diecéze.

Děti společně prožily v katedrále mši sv., při které poděkovaly za dar eucharistie. Následně si užily dopoledne plné her se "světci" na stanovištích v okolí. Se sv. Václavem pekly hostie, nebo se sv. Františkem chválily Boha tancem. Celé setkání mělo krásnou atmosféru.

Zpět na fotografie roku 2017