Setkání katechetů, varhaníků, kostelníků a akolytů děkanátu

18.02.2017 V sobotu 18.2. se celé dopoledne konalo na KD setkání: katechetů, akolytů, kostelníků a varhaníků z celého našeho děkanátu. Přednášel P.David Ambrož, spirituál BiGy Brno a P.Pavel Kafka, zástupce biskupství pro zajištění kněží, bohoslovců a pastorace. Setkání bylo zakončeno mší svatou. Sešlo se téměř 150 spolupracovníků ve farnostech našeho děkanátu.

Zpět na fotografie roku 2017