Původní varhany

fotografie starých varhan a jejich odborné demontáže

Zpět na fotografie roku 2003