Milí farníci a všichni dobré vůle. Možná nás čekají Vánoce za téměř zavřenými dveřmi, jako tomu bylo o Velikonocích na jaře. Opět bych vás všechny ale chtěl povzbudit: nebojte se! Nedívejte se na televizi a statistiky, ale druhým lidem do očí!! Dívejte se do očí Pánu Ježíši, Panně Marii a spatříte něco, co vám přinese pokoj, co proměňuje srdce k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří  

I nadále trochu jinak

Farnost

Tato zpráva byla skryta 30. 11. 2020 a již není aktuální

I nadále platí pravidla obecné karantény. V kostele by neměly být pohromadě víc, než dvě osoby (pokud nejsou rodina). Proto účast na mši svaté umožňujeme jen rodině, za kterou je mše svatá obětovaná. "Obsluha", tedy kněz, ministrant a lektor... se nezapočítává. Nedělní svaté přijímání a svátost smíření budou probíhat tak,  jak je uvedeno v další Novince a v aktuálních ohláškách. Dušičková svátost smíření a svaté přijímání  jsou rovněž popsané v další Novince. Rekapitulujeme zde už známé změny v aktivitách...

Pokračuje: 

Příprava na biřmování bude pokračovat jinak.
Spolča 12+ a 14+ budou virtuální...
V Olomučanech pouze nedělní svaté přijímání.

Odkládá se: 

Sedmikrásek pro nejmenší.
Výuka náboženství na základních školách (1. stupeň) i na Lotosu (2. stupeň).
KLAS pro seniory na Senior pointu se rovněž až do odvolání ruší.
V Olomučanech se do odvolání nebude konat nedělní bohoslužba.
Farní kavárny o nedělích se rovněž odkládají.
Dětská mše svatá se odkládá na neurčito.
Schůzka ministrantů v pátek odpadá z důvodu nemožnosti účasti na následující mši svaté.
Zkouška scholy  (v pátky i soboty) odpadá.
Zahájení semináře Obnovy v Duchu Svatém se rovněž odsunuje. Ještě se můžete tedy přihlásit (ještě to není stovka).

Pokud máte jakékoli příznaky jakéhokoli druhu chřipky (typu A, B, C, D, kočka přede) či nachlazení, tak zůstaňte prosím doma a o pomoc požádejte telefonicky! Tak jako si v době obrození zvykli lidé mít po ruce kapesník, tak se naučte nosit při sobě po kapsách a v kabelkách desinfekční mini-spreje a roušky do zásoby. Požehnané dny v pohodě přeje O.Jiří

Přidáno: 21.10.2020