Informace


   Pravidelné bohoslužby ve farnosti Blansko
 
   Nedělní bohoslužby v okolí Blanska
 
   Rozvrh náboženství 2019/2020 pro děti a mládež (formát PDF)
 
   Nabídka kroužků Kolpingovy rodiny pro rok 2019/2020 (formát PDF)
 
   Členové farní rady pro léta 2017-2022

 

Dlouhodobé informace

Národní pouť do Říma

Národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České se koná ve dnech 11. až 13. listopadu 2019. Hradecký biskup Jan Vokál má na starosti dar papeži Františkovi. Píše: [detail] Tato pouť nemá být jen vzpomínkovou cestou, ale má být spojena také s pokáním, smírem a duchovní obnovou našeho národa. S tímto předsevzetím jsme se rozhodli, že předáme papeži Františkovi společný dar ze všech farností a diecézí pod názvem Koruna svaté Anežky České... Na umělecké dílo akademického sochaře Daniela Trubače bude moci každý vtisknout otisk svého palce, znamení sounáležitosti se Svatým otcem a celou církví. Zároveň bude moci přispět do kostelní sbírky, jejíž výtěžek předáme v Římě Svatému otci pro chudé a potřebné. Každý, kdo se takto k daru připojí, obdrží malou pamětní medaili sv. Anežky. Platí to i pro ty, kdo se nebudou moci osobně zúčastnit pouti do Říma ve dnech 11. až 13. listopadu ani následné slavnostní bohoslužby v pražské katedrále v sobotu 16. listopadu 2019.
Hlavní informace o pouti jsou zveřejňovány a aktualizovány na stránkách královéhradecké diecéze v samostatném odkazu. Podrobnosti k daru pro papeže Františka jsou k nalezení na stránkách .[/detail]
...
Naše farnost bude v uvedeném termínu slavit Vítání svatého Martina, proto neorganizujeme společnou pouť do Říma. Využít však můžeme nabídky sejít se s našimi biskupy při bohoslužbě v Praze 16.11.

Přidáno: 29.5.2019

Farní rada pro léta 2017-2022

Farní rada má nyní toto složení:
O. Jiří Kaňa * Jáhen Oldřich Němec * Marie Váradiová * Hana Kolmačková * Vendula Zachovalová * Jan Forbelský * Josef Kupčík * František Hasoň * Jan Pořízek * Petr Sedlák * Martin Dyčka * Vojtěch Mrázek. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti.

Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání. Dosavadním členům: Jaroslava Pořízková, Milan Šoba, Josef Půlkrábek, Ondřej Dyčka a Petr Haresta děkujeme za službu!
Přidáno: 9.6.2017

Charitní linka důvěry opět nonstop

Linka důvěry Charity Blansko, která za rok 2015 přijala přes tisíc pět set hovorů funguje od 1.10.2016 opět v nepřetržitém režimu. Na linku důvěry volají lidé z celé České republiky. Poskytuje prostor pro sdílení a někdy stačí svoje obavy a smutky vyslovit nahlas a pojmenovat. Doprovázení je jedním z nejdůležitějších úkolů pracovníků na lince důvěry. Nejsou to poradci, soudci, ale doprovázející na cestě a v situacích, které se často nedají řešit tady a teď. Podzimní adventní čas šetří denním světlem a více prostoru dostává tma, ze které se mohou vynořovat naše obavy. Nezasahuje to pouze naši tělesnou stránku, ale i psychickou a duchovní. Proto může být doprovázení možností, jak projít tento čas ne sám, ale s někým. Díky Bohu, že můžeme doprovázet volající kdykoli na čísle 516 410 668 nebo 737 234 078. Miroslav Doležel, vedoucí Linky důvěry Blansko

Přidáno: 25.11.2016

Upozornění Městské policie Blansko...

... na neukázněné parkování kolem kostela (hlavně v neděli a během bohoslužeb). Všechny ulice i uličky města by totiž měly být nestále průjezdné pro záchranné složky. Sanitky si většinou s průjezdem mezi parkujícími auty nějak poradí, ale tatrovka hasičů už ne. Proto prosíme, abyste při hledání parkovacího místa kolem kostela vždy měli na paměti tuto nutnost. Týká se to samozřejmě nejen návštěvníků kostela, ale taky sportovců a pod. Díky za pochopení!!
Přidáno: 19.3.2015

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Blansko prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Blansko vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Blansko za nezávazné. Římskokatolická farnost Blansko nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
Podmínka platnosti plné moci: I.C.A.I. In caso abusionis invalidum.

Přidáno: 1.1.2010