Realizované projekty

Farnost Přidáno: 31. prosince 2023

Finanční podpora z města Blanska a Jihomoravského kraje.

V roce 2023 byly realizovány a podpořeny tyto projekty:

Společně u jednoho stolu - podpořeno dotací Jihomoravského kraje. V rámci tohoto projektu proběhly workshopy (kurz aranžování květin), dílny (zdobení adventního věnce, vánoční dílna "Dárek od srdce potěší nejvíce"), kurzy (příprava snoubenců, kurz Katecheze Dobrého pastýře) a formační setkání (doprovázení manželů). Farní zahrada se stala otevřeným prostorem pro všechny příchozí a jednotlivé skupiny napříč generacemi měli možnost díky nabízeným aktivitám k osobnímu růstu, budování a prohlubování vztahů.

Prosociální výchova na základech křesťanské etiky - podpořeno dotací města Blanska. Tento projekt pomohl s financováním kroužku náboženství, realizací výukových programů na školách "Vstupy do škol", formací ministrantů, mládeže a dětí. Současně díky podpoře mohli jednotlivé skupiny zažít teambuldingové aktivy (výlety, kde program byl opřen o principy zážitkové pedagogiky).

Cyklus mezigenračních workshopů - podpořeno dotací města Blanska. Podařilo se zrealizovat mnohé tvořivé dílny a workshopy a vytvářet prostor pro setkání a předávání zkušeností, čímž se rozvíjela komunikace "face to face", která mnohdy v dnešní době zvlášť mladší generaci chybí.

Svatý Martin - doprovodný program k městské akci "Vítání sv. Martina" - podpořeno dotací města Blanska. Díky finanční podpoře města mohl být rozšířen program při příchodu dětí a rodičů se světýlky do farního areálu a posezení u cimbálu, a to také díky spolupráci se ZUŠ Blansko a Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko.

Živý betlém - podpořeno dotací města Blanska. V roce 2023 byl realizován živý betlém u příležitosti výročí 800 let od prvního živého betléma, podařilo se také otevřít kostelní betlém a to díky zapojení mnoha dobrovolníků a spolupráci s Muzeem blanenska a SZUŠ Blansko.