Milí farníci a všichni kolem dobré vůle! :

Děkuju všem, kdo se v těchto dnech nasazujete, často velmi obětavě, do služby potřebným! Nebudu zde vypočítávat kdo všechno a co všechno, protože nebeský Otec to ví. A to stačí. Děkuju i všem, kdo se za ty všechny nasazené v terénu modlíte a povzbuzujete. Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje!  Na přímluvu svatého Josefa žehná Otec Jiří

Karanténa a farnost - 11

Farnost

S ohledem na aktuální nařízení Vlády ČR i naše farnost ruší do odvolání všechny bohoslužby, kroužky i výuky a pod. pro veřejnost. Z toho plyne:

______

  • Bohoslužby budou probíhat v kostele pravidelně podle ohlášek, bez přítomnosti veřejnosti.
  • Bohoslužby budou přenášeny ON-LINE na našich farních stránkách...  
  • Účastněte se jich prosím takto "na dálku" a můžete-li, dejte jim přednost před vysíláním z televize nebo rádia (kvůli zachování společenství).
  • V jiné dny můžete doma spořádat rodinnou bohoslužbu slova Manuál pro domácí bohoslužbu
  • Křížové cesty v postní době nebudou!
  • Pokud bude svatba nebo křest apod., tak jen v úzkém rodinném kruhu nebo kroužku zdravých účastníků. 
  • Rubriku Ohlášky a Kalendář budeme aktualizovat postupně.
______
Tento týden se pokusíme zajistit:
  • Pokusíme se zajistit roznesení svatého přijímání do domácností. K tomu přizveme kromě akolytů i "neškolené" tatínky a zaučíme je k vedení bohoslužby spojené s podáváním svatého přijímání v rodině
  • Pokusíme se zajistit otevřený kostel během dne k soukromé modlitbě. 
Přidáno: 14.3.2020