Seminář Život v Duchu: „Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.“ Ř 8,6

Farnost

Tato zpráva byla skryta 1. 10. 2019 a již není aktuální

Seminář Život v Duchu 2019 – farnost Blansko
Srdečně zveme všechny křesťany narozené r. 2003 a dříve k účasti na semináři „Život v Duchu“.
Autor semináře P. Ernst Sievers napsal: „Bůh mluví k tobě prostřednictvím slova nebo Písma, ale také prostřednictvím člověka. Chceš-li dosáhnout v semináři hlubšího a obnoveného křesťanského života, budeš se muset pravidelně účastnit všech setkání, aby ti sestry a bratři mohli pomáhat růst v tomto novém životě. Především tě však chce Bůh oslovit zcela osobně, jestliže ty sám s ním denně prodlíš „chvíli ztišení“. Jsi tedy pozván, abys prodléval každý den – v neděli i ve všední den – minimálně 15-20 minut v tichosti, v osobní modlitbě u Pána. Přitom velmi brzy zakusíš, kolik milosti ti Bůh během této „chvíle ztišení“ daruje.“

Cílem tohoto semináře je pomoci účastníkům, aby zakusili nově vylití Ducha svatého, kterého přijali ve křtu (biřmování). Zkušenost ukazuje, že život člověka se neobnoví tolik novými poznatky, které přijímá rozum jako spíš novými či obnovenými vztahy, což realizuje srdce. V centru semináře nestojí odevzdání lidského života Bohu, nýbrž Boží působení na člověka. Ne tedy to, co „uděláme my“, ale to co Bůh daruje nám. Seminář vede účastníky k připravenosti odřeknutí se zla, smíření s Bohem i lidmi, odevzdanosti Ježíšovi – Pánovi života k obnovenému vylití Ducha.
Čas: Aby se mohl člověk připravit, začít vnímat „co Bůh daruje“, je třeba také čas. Seminář je tedy rozložen do deseti týdnů, kdy probíhá 1xtýdně setkání. Součástí každého setkání je společná modlitba, přednáška, sdílení ve skupinkách a adorace. Zároveň se účastník zavazuje denně strávit chvíli ztišení.
Termíny semináře v Blansku:
20. 10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12. vždy od 18hodin
16.11., 7.12. čas bude upřesněn
Kde: kostel sv. Martina v Blansku
Kdo: seminář povede P. Petr Beneš, farář Brno-Židenice
Poznámka pro rodiče: Velmi vhodná je společná účast manželů. Proto naše farnost zajistí hlídání dětí během seminářů. Prosíme, počítejte s tím, že pro práci ve skupinkách budou manželé rozděleni. Seminář se koná pod záštitou Katolické charismatické obnovy.

Zkušenost účastnice semináře:
„K semináři Život v Duchu jsem se dostala díky nabídce duchovního programu na katolických kolejích v Olomouci, kde bydlím a studuji. Možnost účastnit se semináře přišla v době, kdy jsem cítila, že se můj duchovní život dostal na určitou stabilní úroveň a ráda bych ho opět trochu posunula. Netušila jsem, do čeho přesně jdu, ale i díky doporučení kamarádky jsem se rozhodla seminář absolvovat. I když z počátku jsem byla zaskočena množstvím času, které seminář vyžaduje, později jsem pochopila, že tento čas strávený v modlitbě a na samotných setkání za to opravdu stojí. Seminář mi pomohl objevit a stále objevovat další milosti a dary, které mi Bůh dal a dává. Znovu jsem obnovila vztah k rozjímání Písma, porozuměla jsem novým způsobům osobní i společné modlitby. Objevuje se i více povolání ke službě druhým – ať už přizváním ke spoluvedení diskuzní skupinky, chystání programu pro různé skupiny mládeže, vedením spolča a mnoho dalšího. Je neuvěřitelné, kolik toho Hospodin začne konat v životě člověka, který se mu opravdově otevře a snaží se s Ním a z Něj žít.“ Verča 23 let

Pokud vás seminář zaujal, přihlaste se prosím u Otce Jiřího do 30. 9. 2019 (kapacita semináře je omezena).

PŘIHLÁŠKA

Vzhledem k tomu, že seminář je určen k obnově života a povzbuzení k evangelizaci, bylo by dobré, aby účastníci žili plným křesťanským životem s katolickou církví.
Na setkání se těší O.Jiří

Přidáno: 23.8.2019