Ohlášky 37. týdne - 25. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 17. 9. 2022
15:00 Svátost křtu
17:55 Na poděkování za rodinu Lžičářovu a Slavíkovu
Neděle - 18. 9. 2022 25. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Buchlovských, Mrázkovu, Vodákovu a Zavřelovu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
15:00 Olešná - poutní mše svatá u kapličky
18:00 Koncert symfonického orchestru města Boskovice
Pondělí - 19. 9. 2022
17:45 Za zemřelé: Dokoupilová Anna, Ševčíková Marie
Úterý - 20. 9. 2022 Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona a druhů
Středa - 21. 9. 2022 Svátek sv. Matouše
17:45 Za † rodiče Beránkovy a živou rodinu, dar víry
Čtvrtek - 22. 9. 2022
17:45 Eucharistická adorace
18:00 Spešov - mše svatá v kapli
Pátek - 23. 9. 2022 Památka sv. Pia z Pietrelciny
17:45 Za živou a † rodinu Meluzínovu
Sobota - 24. 9. 2022
17:55 Za rodiče Burdovy a Kratochvílovy, za Boží ochranu pro celou rodinu.
Neděle - 25. 9. 2022 26. neděle v mezidobí
7:00 Za † rodiče Růžičkovy, zetě Zdeňka a Karla a celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 18. 9. 2022

»   Dnes 18. 9. srdečně zveme na poutní mši svatou v 15:00 na Olešné u kapličky

»   Dnes 18. 9. zveme na koncert Symfonického orchestru města Boskovice v 18:00 zde v kostele sv. Martina

»   Příští týden začíná výuka náboženství na školách a Lotosu

»   V úterý 20. 9. zveme všechny zájemce na Katechezi Dobrého pastýře v 16:30 na Staré faře, určeno pro děti od 5-ti do 10-ti let

»   Sedmikrásek je každý pátek od 17:00 na Staré faře

»   Příští víkend po každé mši svaté je možné předat finanční příspěvek do PULSu, vybírat bude na nové faře Vendula Zachovalová 

»   Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022 napsal jménem biskupů Čech, Moravy a Slezka Mons. Jan Graubner, arcipiskup pražský, předseda České biskupské konference "Drazí věřící, sestry a bratři, období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6).
Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů. Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů."

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska