Ohlášky 38. týdne - 26. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 24. 9. 2022
17:55 Za rodiče Burdovy a Kratochvílovy, za Boží ochranu pro celou rodinu.
Neděle - 25. 9. 2022 26. neděle v mezidobí
7:00 Za † rodiče Růžičkovy, zetě Zdeňka a Karla a celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 26. 9. 2022
17:45 Za zemřelé: Kopřivová Jarmila, Leiske Vladislav
Úterý - 27. 9. 2022 Sv. Vincence z Pauly
Středa - 28. 9. 2022 Sv. Václava
17:45 Za † manžela
Čtvrtek - 29. 9. 2022 Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
17:45 Eucharistická adorace - modlitba chval
Pátek - 30. 9. 2022 Sv. Jeronýma
17:45 Za Radku Klimešovu a Jarmilu Navrátilovu
Sobota - 1. 10. 2022 Sv. Terezie od Dítěte Ježíše
17:55 Za † Marii Vlčkovu a poděkování za 60 roků života a 35 let maželství
Neděle - 2. 10. 2022 27. neděle v mezidobí
7:00 Za † Marii a Oldřicha Sedlákovy, Kamilu Skoupou a prarodiče Svítilovy
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - Svatováclavské hody, mše svatá za obyvatele obce
Další informace - počítáno od neděle 25. 9. 2022

»   Od dnešního dne si můžete vyzvednout v sakristii nebo na faře přihlášky k přípravě na biřmování. Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 2.10. 2022. Přípravu zahájíme v říjnu.

»   V pondělí 26. září 2022 v 15.00 hodin bude na staré faře první poprázdninové setkání seniorů - Klas.

»   Do středy 28. září můžete zasílat návrhy na jména pro naše putovní ovečky na email pastorační asistentky: zachovalova@dieceze.cz

»   Katolický dům zve 2. 10. na loutkové divadelní představení Zlatovláska, v podání Víti Marčíka. Začátek v 10hod.

»   V sobotu 8. 10. zveme k účasti na děkanátním setkání farních pomocníků v pastoraci.

»   V úterý 4. 10. proběhne farní pečení pro koláč pro hospic. Kdo se chcete k této aktivtě připojit kontaktujte prosím pastorační asistentku.

»   Děkujeme všem za přípravu farní kavárny.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska