Ohlášky 17. týdne - 5. neděle velikonoční

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 1. 5. 2021 Sv. Josef, dělník
11:00 Svatební mše svatá: Jiří Žvak a Kateřina Sedláková, oddává O. Vojtěch Žvak
17:55 Na poděkování za 30 let života a za celou rodinu (K.Vaňková) * Na poděkování za 60 let života a za celou rodinu (A.Martinek)
Neděle - 2. 5. 2021 5. neděle velikonoční
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání
Pondělí - 3. 5. 2021 Sv. Filip a Jakub, apoštolové
17:45 Za zemřelé: Marie Kovalová, Miroslav Kuběna
Úterý - 4. 5. 2021 Sv. Florián
18:00 Bohoslužba s přípravou na první svaté přijímání
Středa - 5. 5. 2021 Sv. Brito
10:00 Pohřební bohoslužba: Pavel Spotz
17:45 Za † Tomáše Burdu a živou rodinu
Čtvrtek - 6. 5. 2021 Sv. Jan Sarkander
14:30-17:30 Svátost smíření
17:45 Eucharistická adorace
19:00 Otec Josef Večeřa (70 let) slouží mši svatou pro manžele, které oddával a rodiče, jimž křtil dítě
Pátek - 7. 5. 2021 sv. Flávie Domitilla
9:00 DPS Písečná - mše svatá
17:45 Za Hedviku Janů
Sobota - 8. 5. 2021 Sv. Metro
17:55 Na poděkování za 30 let života (J.Reisigl)
Neděle - 9. 5. 2021 6. neděle velikonoční - SVÁTEK MAMINEK
7:00 Za živou a † rodinu Kouřilovu, Drábkovu, Doleželovu a za dar uzdravení
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Na dobrý úmysl
10:30 Olomučany - bohoslužba s přípravou na první sv. přijímání
Další informace - počítáno od neděle 2. 5. 2021

»   Vzhledem k dalším vládním opatřením už můžeme obnovit bohoslužby v kostele pro farnost. Na farní radě jsme opět vyšli z minulého sčítání a stanovili následující změny v bohoslužbách od pondělí 3. května: 1) rušíme on line přenosy bohoslužeb (a tímto se dnes (v neděli 2. 5. 2021) loučíme se všemi přespolními, kteří je s námi slavili dosud on line : ) 2) rušíme ranní "roráty" 3) v neděli budou tři mše svaté s tím, že: v 7:00 pro seniory nad 60 a ostatní prosíme, aby se rovnoměrně rozptýlili na sobotní večerní (17:55) a nedělní v 8:45 a 10:30 hod. 4) bohoslužby pro děti a mládež v úterky a čtvrtky budou pokračovat jako doposud.

»   Poděkování všem, kdo jakkoli podporujete farnost!

»   Dnes ještě od 9:30 do 12:00 hod. můžete navštívit kostel k individuální bohoslužbě (přijetí svatého přijímání). 

»   V úterý v 17:00  je bohoslužba pro děti k prvnímu svatému přijímání.

»   V naší farnosti ještě dnes (v neděli 2. 5. 2021) zůstává papež František!! Čeká na vás u chýše vedle kostela a jako dobrý pastýř má u sebe malé ovečky. Dejte si s ním po mši svaté selfie...

»   S předstihem srdečně zveme stávající i nové členy na Členskou schůzi Společnosti katolického domu v neděli 6.6. v 16:00 hod. na farním dvoře.

»   Kněžské svěcení a primice: jáhen Jiří Dyčka z naší farnosti by měl, dá-li Pán, přijmout kněžské svěcení v katedrále 19.června 2021 při mši svaté v 9:00 hod. Nakolik se jej bude moci účastnit i naše farnost, se ještě uvidí. Primice je plánovaná o týden později, na sobotu 26.června ve 14:00 hod. Po ní bude udělovat požehnání přespolním. V neděli 27.června bude (Otec) Jiří 2. sloužit nedělní mše svaté v naší farnosti  a po nich udělovat novokněžské požehnání farníkům. To, jestli bude primice opravdu v těchto termínech, se rozhodne koncem května. Náhradní termín by byl poslední víkend v srpnu. Bližší INFO.

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Kromě nich i tradiční kvíz a oblíbené puzzle. Před víkendem zde najdete i Biblickou hodinu jako přípravu na nedělní evangelium!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska