Ohlášky 16. týdne - 4. neděle velikonoční

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 24. 4. 2021 Sv. Jiří
17:55 Za † manžela, jeho sestru a za dvoje rodiče * Za živou a † rodinu Kiliánovu a Růžičkovu
Neděle - 25. 4. 2021 4. neděle velikonoční
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
9:30-10:30 Olomučany - boh. slova s přípravou na první svaté přijímání * 10:30-11:00 individuální svaté přijímání
Pondělí - 26. 4. 2021 Sv. Primitiv
17:45 Za zemřelé: Jana Kalová, Jan Fianda online
Úterý - 27. 4. 2021 Sv. Polio
06:00 Velikonoční roráty: jen pro 40. a 50. níky - bez dětí
17:00 Bohoslužba pro předškoláky a žáky 1. tříd
18:00 Bohoslužba pro žáky 3.-5. tříd
Středa - 28. 4. 2021 Sv. Charalamp
10:00 Pohřební mše svatá - Marie Brázdová, Dol. Lhota
17:45 Na poděkování za 50 let manželství (Musilovi) online
Čtvrtek - 29. 4. 2021 Sv. Kateřina Sienská
06:30 Velikonoční roráty: jen pro seniory
16:00 Kající bohoslužba - první svátost smíření pro děti z naší farnosti
17:45 Eucharistická adorace
19:00 Bohoslužba - žáci a studenti 2. stupně
Pátek - 30. 4. 2021 Sv. Gualfard
10:00 Pohřební mše svatá - Anna Stará
17:45 Za živou a † rodinu Vychodilovu a Prudkou a za dar života a uzdravení online
Sobota - 1. 5. 2021 Sv. Josef, dělník
11:00 Svatební mše svatá: Jiří Žvak a Kateřina Sedláková, oddává O. Vojtěch Žvak
17:55 Na poděkování za 30 let života a za celou rodinu (K.Vaňková) * Na poděkování za 60 let života a za celou rodinu (A.Martinek)
Neděle - 2. 5. 2021 5. neděle velikonoční
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání
Další informace - počítáno od neděle 25. 4. 2021

»   Poděkování všem, kdo jakkoli podporujete farnost! Za dary, práci na dvoře, zahradě, v kostele i na Katolickém domě, tatínkům za opravy dětského vozového parku.

»   Protipandemická opatření: noste prosím jednorázové roušky nebo respirátory. Možnost účasti na bohoslužbě zůstává podle dosavadních pravidel.

»   Dnes od 9:30 do 12:00 hod. můžete navštívit kostel k individuální bohoslužbě (přijetí svatého přijímání). Pro děti bude mít Otec Jiří hady a štíry...

»   Děkujeme všem dobrodincům za podporu Katolického domu (probíhající rekonstrukce toalet). Kdo byste chtěl potvrzení o daru, zapište se dnes (v neděli 25. 4. 2021) pod kůrem. Děkujeme také malým i velkým za působí odříkání na podporu naší Charity - předali jsme ji přes třicet tisíc.

»   V době velikonoční budou pokračovat velikonoční roráty. V úterky (6:00) pro "střední generaci", t.j. dospělé, kteří nemají malé a školní děti a nejsou ještě seniory - tedy odhadem 40.-50.níci. Rodiny s dětmi budeme i nadále zvávat na večerní a nedělní mše svaté. Pro seniory budou rezervovány "roráty" ve čtvrtek ráno (6:30).

»   V úterý v 17:00  je mše svatá pro předškoláky a žáky 1. tříd. V 18:00 je mše svatá pro žáky 3.-5. tříd. Ve čtvrtek v 16:00 je Kající bohoslužba pro děti a jejich první svátost smíření. V 19:00 je mše svatá pro žáky a studenty 2. stupně.

»   Naší farnost navštívil papež František!! Čeká na vás u chýše vedle kostela a jako dobrý pastýř má u sebe malé ovečky. Můžete se s ním vyfotit... Od dětí z Misijního klubka obdržíte křížek ze dřívek posvěceného velikonočního ohně.

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Kromě nich i tradiční kvíz a oblíbené puzzle. Před víkendem zde najdete i Biblickou hodinu jako přípravu na nedělní evangelium a každou neděli také pozdrav od dětí a školáků (i studentů) naší farnosti!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska