Odkaz na aktuální online přenos mše nebyl ještě zveřejněn. Buď ještě chvíli počkejte, nebo se zkuste podívat na náš kanál.

Dnešní akce
  • 17:55 Za Boží a lidskou pomoc * Za stálou Boží přítomnost v naší rodině
Zítřejší akce
  • 8:45 Za naše farní společenství online
  • 9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
Akce pozítří
  • 17:45 Za zemřelé: Františka Štrajtová, Zdenka Hlaváčková, Vlasta Žáčková, Hedvika Janů, Jindřich Kunc, Josef Prokop online

Online přenos mše svaté

Vzhledem k hygienickým opatřením chceme udržovat společenství také pomocí modlitby a techniky.

Neberme karanténu jako problém, ale jako prodlouženou dobu postní, ve které se připravujme na den (slavného!) vzkříšení! Musíme naprosto jistě věřit, že všecko dobře dopadne. Neexistuje si myslet, že by se tato doby vymkla milujícímu Bohu Otci z rukou! Není možné pořád sledovat virus. Kdo se na něj bude dívat, utopí se v strachu. Kdo se bude dívat do očí Pánu Ježíši, který mu podává ruku, zachrání se!!!

Využijte přímý přenos mší svatých z našeho kostela, vždy v pondělí, středu, pátek a v neděli (8:45). Mše svaté v kostele se mohou účastnit POUZE rodiny, na jejichž úmysl bude mše svatá obětovaná!!