Odkaz na aktuální online přenos mše nebyl ještě zveřejněn. Buď ještě chvíli počkejte, nebo se zkuste podívat na náš kanál.

Všechny přenosy

Dnešní akce
  • 17:45 Eucharistická adorace
  • 19:00 Mše svatá pro biřmovance a katechumeny
Zítřejší akce
  • 17:45 Na poděkování za dar života, zdraví a víry online
Akce pozítří
  • 17:55 Za † sestru Marii a živou a † rodinu Petrů a Veselých * Za dvoje rodiče

Online přenos mše svaté

Vzhledem k novým opatřením se musíme opět uskromnit a udržovat společenství pomocí modlitby a techniky.

Neberme karanténu jako problém, ale jako dobu postní. My křesťané jsme přece na postní období zvyklí. Omezme své nároky, jídlo, požadavky, prokazujme druhým dobro a milosrdenství a připravujme se tak na den (slavného!) vzkříšení! Musíme naprosto jistě věřit, že všecko dobře dopadne. Neexistuje si myslet, že by se tato doby vymkla milujícímu Bohu Otci z rukou! Není možné pořád sledovat virus. Kdo se na něj bude dívat, utopí se v strachu. Kdo se bude dívat do očí Pánu Ježíši, který mu podává ruku, zachrání se!!!

Využijte přímý přenos mší svatých z našeho kostela, vždy v pondělí, středu, pátek a v neděli (8:45). Mše svaté v kostele se mohou účastnit POUZE rodiny, na jejichž úmysl bude mše svatá obětovaná!!