Ohlášky 18. týdne - 6. neděle velikonoční - SVÁTEK MAMINEK

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 8. 5. 2021 Sv. Metro
17:55 Na poděkování za 30 let života (J.Reisigl)
Neděle - 9. 5. 2021 6. neděle velikonoční - SVÁTEK MAMINEK
7:00 Za živou a † rodinu Kouřilovu, Drábkovu, Doleželovu a za dar uzdravení
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Na dobrý úmysl
10:30 Olomučany - bohoslužba s přípravou na první sv. přijímání
Pondělí - 10. 5. 2021 Sv. Dioskorides
17:45 Za zemřelé: Mária Miadiková
Úterý - 11. 5. 2021 Sv. Majol a Majul
17:00 Bohoslužba pro předškolní děti a žáky 1. tříd
18:00 Bohoslužba pro žáky 3.-5. tříd
Středa - 12. 5. 2021 Sv. Riktruda
17:45 Za † Františka a Alenu Hasoňovy a za celou rodinu
Čtvrtek - 13. 5. 2021 Slavnost Nanebevstoupení Páně
17:45 Mše svatá Na poděkování za 60 let života a za celou rodinu
19:00 Po mši svaté setkání pro žáky a studenty druhého stupně
Pátek - 14. 5. 2021 Sv. Matěj, apoštol
17:45 Za živou a † rodinu Havlenovu a Novákovu a na poděkování za 65 let života
Sobota - 15. 5. 2021 Sv. Žofie (Sofie)
17:55 Za živou a † rodinu, za duše v očistci, za Boží ochranu do dalších let
Neděle - 16. 5. 2021 7. neděle velikonoční
7:00 Za živou a † rodinu Vaňkovu, Kudličkovu a Klicperovu
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Na dobrý úmysl
15:00 Májová pobožnost pro rodiny s dětmi
Další informace - počítáno od neděle 9. 5. 2021

»   Poděkování všem, kdo jakkoli podporujete farnost!

»   O nedělích budou bývat tři bohoslužby, abychom zmenšili koncentraci účastníků a dodrželi epidemiologická pravidla. Rodiny bez dětí prosíme, aby využily i sobotní večerní. Nedělní ranní je rezervovaná pro seniory.

»   V pondělí po mši svaté je porada katechetek na nové faře.

»   Dnes odpoledne (od 15 do 17 hod.) bude opět přístupná Lurdská jeskyňka ve spodní části zahrady na modlitbu k Panně Marii. Přineste s sebou větruvzdornou svíčku. Vstup brankou vedle Lotosu.

»   Od čtvrtka (slavnost Nanebevstoupení Páně) začíná svatodušní novéna. Příští neděli připravila skupina Live 4G on-line duchovní obnovu v Duchu svatém.

»   S předstihem srdečně zveme stávající i nové členy na Členskou schůzi Společnosti katolického domu v neděli 6.6. v 16:00 hod. na farním dvoře.

»   Kněžské svěcení a primice: jáhen Jiří Dyčka z naší farnosti by měl, dá-li Pán, přijmout kněžské svěcení v katedrále 19.června 2021 při mši svaté v 9:00 hod. Nakolik se jej bude moci účastnit i naše farnost, se ještě uvidí. Primice je plánovaná o týden později, na sobotu 26.června ve 14:00 hod. Po ní bude udělovat požehnání přespolním. V neděli 27.června bude (Otec) Jiří 2. sloužit nedělní mše svaté v naší farnosti  a po nich udělovat novokněžské požehnání farníkům. To, jestli bude primice opravdu v těchto termínech, se rozhodne koncem května. Náhradní termín by byl poslední víkend v srpnu. Bližší INFO.

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Kromě nich i tradiční kvíz a oblíbené puzzle. Před víkendem i Biblická hodina jako příprava na nedělní evangelium!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska