Ohlášky 1. týdne - Křest Páně - závěr doby vánoční

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 9. 1. 2021 Sv. Honorát
17:55 Na poděkování za 30 let života (František Forbelský)
Neděle - 10. 1. 2021 Křest Páně - závěr doby vánoční
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání, tříkrálová sbírka, rozdávání svěcené křídy a soli
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání
Pondělí - 11. 1. 2021 Sv. Petr Apselamus a Tomáš de Cora Placidi
17:45 Za zemřelé: Ludmila Pavlíková, Věra Karbanová, Jarmila Ševčíková, Ladislav Pavlík, Svatoš Martinek online
Úterý - 12. 1. 2021 Sv. Markéta Bourgeoys
17:00 Mše svatá pro děti z 1. tříd náboženství
18:00 Mše svatá pro děti z 3.-5. tříd náboženství
Středa - 13. 1. 2021 Sv. Kentigern
17:45 Na poděkování za 70 let života (Hubert Henek) online
Čtvrtek - 14. 1. 2021 Sv. Glycerius
17:45 Eucharistická adorace
19:00 Mše svatá pro spolčo 12+
Pátek - 15. 1. 2021 Sv. Jan Calybita
17:45 Za † Marii Lufferovu, za blízké zemřelé a za duše v očistci online
Sobota - 16. 1. 2021 Sv. Leobacius
17:55 Za † rodiče a prarodiče Hebelkovy a Kubalovy * Za živou a † rodinu Martinkovu a Odehnalovu
Neděle - 17. 1. 2021 2. neděle v mezidobí
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
10:00-10:30 Olomučany - bohoslužba pro děti z náboženství (a domluva na první svaté přijímání)
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání
Další informace - počítáno od neděle 10. 1. 2021

»  Poděkování: Všem, kdo jste v týdnu podpořili farnost přes běžný účet!

»  Dnes od 9:30 do 12:00 hod. můžete navštívit kostel k individuálnímu přijetí svatého přijímání.

»  Tříkrálová sbírka letos bude bez koledníků, formou bezhotovostních darů. Přesto do ní můžete přispět DNES dopoledne, během návštěvy kostela. Dárci obdrží bonus: propisku. K dispozici bude i svěcená křída, abyste si mohli sami pořídit tříkrálový nápis na své dvéře a posvěcená sůl do vody k požehnání. Děkujeme!

»  Dnes dopoledne můžete ještě navštívit náš Kostelní betlém. Vstup z kostela! Vždy pro jednu rodinu.

»  Zpřísněná pravidla pro účast na mši svaté: Přítomna může být pouze rodina, za kterou je mše svatá obětovaná.

»  V zájmu udržení náboženské výchovy dětí a mládeže je budeme zvát po skupinách na mimořádné mše svaté v úterky a čtvrtky. Tyto mše svaté nebudou pro veřejnost, ale jen pro pozvané skupiny! Malé děti může doprovodit jen jeden dospělý. Online výuka náboženství bude z těchto důvodů do 31.1. pozastavena.

»   Rodinná katecheze. Na našich farních stránkách jsou (a budou) k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Kromě nich i tradiční kvíz a oblíbené puzzle.

»  Příprava na první svaté přijímání. Týká se dětí od 2. tříd, případně starších. První setkání v Olomučanech bude v neděli 17.1. v 10:00 a v Blansku v úterý 19.1. v 18:00, vždy při bohoslužbě v kostele. Přihlášené dítě může doprovodit jen jeden dospělý.

»  Na neděle a slavnosti se můžete připravit krátkou Biblickou hodinou Otce Jiřího. Zveřejňována bude vždy dva dny předem. Poté zůstane na farním YT kanálu.

»  Týden společných modliteb křesťanů bude po vzájemné dohodě společenství působících v Blansku soustředěn do tří online modlitebních setkání: dnes, t.j. neděle 10.1., čtvrtek 14.1. a neděle 17.1. vždy v 17:30. Spojení přes meet (pcm-nctp-epw).

»  Již je k dostání Sborník k 880 letům našeho kostela! V prodeji na Info kanceláři Blanka, Rožmitálova ul. za 250 Kč.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska