Ohlášky 53. týdne - 2. neděle vánoční

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 2. 1. 2021 Sv. Basil a Řehoř
17:55 Za Máriu Mašlejovu a za † prarodiče * Za živou a † rodinu Vychodilovu a Prudkou a za dar života a uzdravení
Neděle - 3. 1. 2021 2. neděle vánoční
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání
Pondělí - 4. 1. 2021 Sv. Farailda
17:45 Za zemřelé: Alena Schrottová, František Žabský online
Úterý - 5. 1. 2021 Sv. Konvoio
Středa - 6. 1. 2021 Slavnost Zjevení Páně - Tří králů
17:45 Na poděkování za 85 let života (Stanislav Skoupý) online
Čtvrtek - 7. 1. 2021 Sv. Rajmund
17:45 Eucharistická adorace
19:00 Mše svatá pro spolčo 14+
Pátek - 8. 1. 2021 Sv. Severín
17:45 Za Václava a Jiřího Kučerovy a za celou online
Sobota - 9. 1. 2021 Sv. Honorát
17:55 Na poděkování za 30 let života (František Forbelský)
Neděle - 10. 1. 2021 Křest Páně - závěr doby vánoční
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání, tříkrálová sbírka, rozdávání svěcené křídy a soli
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání
Další informace - počítáno od neděle 3. 1. 2021

»  Poděkování: Všem, kdo jste v týdnu podpořili farnost přes běžný účet!

»  Dnes od 9:30 do 12:00 hod. můžete navštívit kostel k individuálnímu přijetí svatého přijímání.

»  Tříkrálová sbírka letos bude bez koledníků, formou bezhotovostních darů. Přesto do ní můžete přispět příští neděli dopoledne, během návštěvy kostela. Dárci obdrží bonus: propisku . K dispozici bude i svěcená křída, abyste si mohli sami pořídit tříkrálový nápis na své dvéře a posvěcená sůl do vody k požehnání. Děkujeme!

»  Příští neděli dopoledne můžete rovněž navštívit náš Kostelní betlém. Vstup z kostela, vždy pro jednu rodinu.

»  Zpřísněná pravidla pro účast na mši svaté: Přítomna může být pouze rodina, za kterou je mše svatá obětovaná.

»  Na neděle a slavnosti se můžete připravit krátkou Biblickou hodinou Otce Jiřího. Zveřejňována bude vždy dva dny předem. Poté zůstane na farním YT kanálu.

»  Ještě do Tří králů se můžete i s dětmi vypravit do města na prohlídku betlémů ze sbírky paní Parmové. Budou vystaveny na 9 místech (obchody, banky, kostel apod.). Kdo potvrdí úspěšné pátrání (nejlépe i fotkou vánoční radosti), může se těšit na odměnu. Děkujeme za zorganizování naší PA Vendule Zachovalové a panu Svobodovi z Galerie Jonáš. Podrobnosti..

»  Týden společných modliteb křesťanů bude po vzájemné dohodě společenství působících v Blansku soustředěn do tří online modlitebních setkání: neděle 10.1., čtvrtek 14.1. a neděle 17.1. vždy v 17:30. Spojení přes meet (pcm-nctp-epw).

»  Již je k dostání Sborník k 880 letům našeho kostela! V prodeji na Info kanceláři Blanka, Rožmitálova ul. za 250 Kč.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska