Ohlášky 2. týdne - 2. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 16. 1. 2021 Sv. Leobacius
17:55 Za † rodiče a prarodiče Hebelkovy a Kubalovy * Za živou a † rodinu Martinkovu a Odehnalovu
Neděle - 17. 1. 2021 2. neděle v mezidobí
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
10:00-10:30 Olomučany - bohoslužba pro děti z náboženství (a domluva na první svaté přijímání)
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání
Pondělí - 18. 1. 2021 Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
17:45 Za zemřelé: Soňa Poláková, Michaela Havlíková, Milada Blažková, Václav Kostelka, Jiří Ošlejšek, Robert Syrový, Zdeněk Kubica online
Úterý - 19. 1. 2021 Sv. Launomár
18:00 Mše svatá pro děti z 2. tříd - příprava na 1. svaté přijímání
Středa - 20. 1. 2021 Sv. Fabián a Šebestián
17:45 Za živou a † rodinu Machačovu a za dar víry online
Čtvrtek - 21. 1. 2021 Sv. Anežka Římská
17:45 Eucharistická adorace
19:00 Mše svatá pro biřmovance a katechumeny
Pátek - 22. 1. 2021 Sv. Radima
17:45 Na poděkování za dar života, zdraví a víry online
Sobota - 23. 1. 2021 Sv. Ildefons
17:55 Za † sestru Marii a živou a † rodinu Petrů a Veselých * Za dvoje rodiče
Neděle - 24. 1. 2021 3. neděle v mezidobí
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání a svátost smíření!
Další informace - počítáno od neděle 17. 1. 2021

»  Poděkování: Všem, kdo jste v týdnu podpořili farnost přes běžný účet!

»  Dnes od 9:30 do 12:00 hod. můžete navštívit kostel k individuálnímu přijetí svatého přijímání.

»  Tříkrálová sbírka letos bude bez koledníků, formou bezhotovostních darů. Přesto do ní můžete přispět také DNES, během návštěvy kostela. K dispozici bude ještě i svěcená křída, abyste si mohli sami pořídit tříkrálový nápis na své dvéře a posvěcená sůl do vody k požehnání. Děkujeme!

»  I nadále platí zpřísněná pravidla pro účast na mši svaté: Přítomna může být pouze rodina, za kterou je mše svatá obětovaná!

»  Příprava na první svaté přijímání: rodiče mohou přihlásit své děti (od 2. tříd) k přípravě. Začneme: v Olomučanech v neděli (10:00-10:30) a v Blansku v úterý (18:00-18:30). Vždy v kostele a potom každých 14 dní.

»  V úterky a čtvrtky budou mimořádné mše svaté, které budou pouze pro pozvané skupiny (děti, mládež, biřmovanci, katechumeni)! Tyto mše svaté nebudou pro veřejnost!

»  Rodinná katecheze. Na našich farních stránkách jsou (a budou) k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Kromě nich i tradiční kvíz a oblíbené puzzle.

»  Na neděle se můžete připravit Biblickou hodinou Otce Jiřího. Zveřejňována bude vždy dva dny předem. Poté zůstane na farním YT kanálu.

»  Týden společných modliteb křesťanů bude po vzájemné dohodě společenství působících v Blansku zakončen online modlitebním setkáním: dnes (v neděli 17. 1. 2021) v 17:30 hod. Spojení přes meet (pcm-nctp-epw).

»  Již je k dostání Sborník k 880 letům našeho kostela! V prodeji na Info kanceláři Blanka, Rožmitálova ul. za 250 Kč.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska