Prosinec ve farnosti

Prosinec prožila farnost naplno.

Farnost 30. prosince 2018

Celý advent se v naší farnosti nesl v duchu různorodých akcí. Vše začalo návštěvou svatého Mikuláše v kostele. Hned nadcházející sobotu se konala Vánoční dílna pro děti. Tato dílna má již dlouholetou tradici a během těch let měly děti možnost vyzkoušet mnoho rukodělných aktivit. Jinak tomu nebylo ani letos, a tak se díky obětavým vedoucím podařilo opět vést děti k tomu, že dárky vyrobené do srdce potěší nejvíc.

Před Vánocemi také do naší farnosti doputovalo Betlémské světlo. Děti jej měly možnost nést v průvodu při dětské mši svaté. Ztemnělý kostel se tak krásně zaplavil světlem a všichni jsme o to intenzivněji mohli prožít adventní píseň „a v onen den bude světlo velké“.

Na sklonku doby adventní se k pobesedování sešli akolyté, varhaníci, lektoři, katechetky a další pomocníci v naší farnosti. Tato tradiční předvánoční setkání se vždy nesou v milém a přátelském duchu. Jako obvykle proběhla také ministrantská vánoční schůzka. Kluky čekalo dopoledne plné her a vánoční nadílka jako poděkování za jejich službu. Odpoledne pak patřilo vedoucím, protože i oni si zaslouží velký dík. Byl pro ně připraven ministrantský AZ kvíz a také společné vaření. Stali se tak prvními, kdo vařili v nové farní budově Lotos.

Poté již nastaly vánoční svátky, které jsme díky službě a obětavosti mnoha farníků mohli radostně prožít. Za zmínku stojí třeba ministrování staré gardy při latinské mši svaté na svátek svatého Štěpána.

Fotografie z jednotlivých akcí najdete v samostatných fotogaleriích.