Ohlášky 13. týdne - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Sobota - 30. 3. 2024 Bílá sobota
21:00 Za nově pokřtěné
Neděle - 31. 3. 2024 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7:00 Za mariánskou družinu
9:00 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - mše svatá
Pondělí - 1. 4. 2024 pondělí velikonočního oktávu
8:00 Na úmysl dárce
Úterý - 2. 4. 2024 úterý velikonočního oktávu
Středa - 3. 4. 2024 středa velikonočního oktávu
17:45 Na poděkování za 50 a 45 let života.
Čtvrtek - 4. 4. 2024 čtvrtek velikonočního oktávu
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 5. 4. 2024 pátek velikonočního oktávu
17:45 Za dar víry a požehnání pro celou rodinu
Sobota - 6. 4. 2024 sobota velikonočního oktávu
17:45 Za živou a zemřelou rodinu Bláhovu
Neděle - 7. 4. 2024 2. neděle velikonoční
7:00 Na úmysl dárce
9:00 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 31. 3. 2024

»   Postní pokladničky prosím doneste do neděle 7. dubna do kostela

»   V úterý 2. dubna v 18:30 zveme k modlitbě chval s prosbou o Boží milost pro Marušku Šavrňákovou.

»   V pátek 5. dubna v 19:00 proběhne další setkání pro mladé dospělé, tentokrát na téma církev.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska