Ohlášky 12. týdne - 6. neděle postní - Květná neděle

Sobota - 23. 3. 2024
17:45 Poděkování za 55 let života a za celou rodinu
Neděle - 24. 3. 2024 6. neděle postní - Květná neděle
7:00 Za rodiny Kuběnovu, Sedlákovu a Klementovu
9:00 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - bohoslužba slova
14:00-16:00 Kající bohoslužba, navazuje svátost smíření 14:30-16:00
17:00 Katecheze - Velikonoční triduum - křestní liturgie
Pondělí - 25. 3. 2024 pondělí Svatého týdne
17:45 Na úmysl dárce
Úterý - 26. 3. 2024 úterý Svatého týdne
Středa - 27. 3. 2024 středa Svatého týdne
17:00 Modlitba křížové cesty
17:45 Na úmysl dárce.
Čtvrtek - 28. 3. 2024 Zelený čtvrtek
19:00 Mše svatá za biskupy, kněze, jáhny a nová kněžská povolání.
Pátek - 29. 3. 2024 Velký pátek
15:00 Velkopáteční obřady
Sobota - 30. 3. 2024 Bílá sobota
21:00 Za nově pokřtěné
Neděle - 31. 3. 2024 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7:00 Za mariánskou družinu
9:00 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - mše svatá
Další informace - počítáno od neděle 24. 3. 2024

»   V pondělí 25. března 2024  v době od 15.00 do 17.00 hodin bude další setkání  seniorů  - Klasu v sále na staré faře. Program:  Naše vzpomínky a zážitky z poutí na  mariánská poutní místa.

»   Odjezd na Pašijové hry do Žďáru je v úterý 26.3. v 17.45 od Billy. Ještě jsou volná místa.

»   Missa chrismatis na Zelený čtvrtek v 9:30 v katedrále sv. Petra a Pavla. Modlitba v Getsemanské zahradě po skončení obřadů ve farním kostele je do 23.00.

»   Na Velký pátek bude společná modlitba křížové cesty na nádvoří blanenského zámku v 10:00.

»   Na Bílou sobotu možnost osobní tiché modlitby u Božího hrobu od 10:00 do 13:00 a od 15:00 do 17:00

»   Malí i velcí kluci si mohou přijít uplést pomlázku na Bílou sobotu od 9:30 do 11:30 v podloubí. Mazance (pro osamělé nemocné) se budou péct na Lotosu od 9:30.

»   O velikonoční vigílii, které bude předsedat emeritní biskup Mons. Vojtěch Cikrle, přijmou křest kandidáti křtu v naší farnosti. Tuto radostnou událost společně oslavíme po velikonoční vigílii. Přineste prosím každý za rodinu jeden talířek něčeho dobrého či něco dobrého k pití před vigílií do čajovny.

»   Mši svatou na Boží hod velikonoční v 9:00 bude celebrovat emeritní biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

»   Žehnání velikonočních pokrmů bude v neděli po každé mši svaté.

»   Přeji Vám všem požehnané Velikonoce.


 

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska