Ohlášky 14. týdne - 2. neděle velikonoční

Sobota - 6. 4. 2024 sobota velikonočního oktávu
17:45 Za živou a zemřelou rodinu Bláhovu
Neděle - 7. 4. 2024 2. neděle velikonoční
7:00 Na úmysl dárce
9:00 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 8. 4. 2024 Slavnost Zvěstování Páně
11:00 Pohřební mše svatá: Vladimír Beneš
17:45 Za zemřelé: Bohumil Kubeš, Marie Švancarová, Josef Vintr, Jan Rumrei, Fillová Marta
Úterý - 9. 4. 2024
Středa - 10. 4. 2024
14:30 Pohřební mše svatá: Josef Kolář
17:45 Za rodinu Hanákovu, Hrubou a Šamonilovu
Čtvrtek - 11. 4. 2024
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 12. 4. 2024
17:45 Za zemřelou rodinu Uřičářovu, Hrčiříkovu, Foltýnovu, Pokornou a duše v očistci
Sobota - 13. 4. 2024
17:45 Za +manžela a dvoje rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu
Neděle - 14. 4. 2024 3. neděle velikonoční
7:00 Za uzdravení vztahů v rodinách.
9:00 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 7. 4. 2024

»   Tuto neděli je sbírka na charitativní účely.

»   V pondělí 8. dubna v době od 15.00 do 17.00 hodin bude další setkání  seniorů  - Klasu. Sejdeme se v sále na staré faře. Program: Blahoslavená Marie Restituta Kafková, mučednice. V druhé části budeme trénovat své vyjadřovací schopnosti, krátkodobou a dlouhodobou paměť.

»   V pátek proběhne další setkání biřmovanců a také Spolčo 12+.

»   Je možné se hlásit na příměstský děkanátní tábor a farní tábor Letňáky (více informací na plakátech v předsíni kostela).

»   Příští neděli bude zde v kostele mít koncert Rastislav u příležitosti 80. narozenin jejich dirigenta (více na plakátu v předsíni kostela).

»   Do kalendáře:

  • 1. května zveme na děkanátní pouť rodin do Senetářova (součástí bude koncert Pavla Helana a ukrajinsko-českého ženského sboru)
  • 8. května zveme děti 1. stupně ZŠ na děkanátní setkání dětí z náboženství, které proběhne v Blansku
  • 18. května vyrazí mladí na diecézní setkání mládeže do Třebíče (prosím přihlaste se zde a zároveň u moderátorky pastoračních aktivit kvůli společné dopravě)

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska