Ohlášky 47. týdne - Slavnost Ježíše Krista Krále

Sobota - 25. 11. 2023 Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
17:45 Za zemřelé Marii a Josefa Kalousovy a rodinu Majerechovu.
Neděle - 26. 11. 2023 Slavnost Ježíše Krista Krále
7:00 Za dar víry pro děti a Boží požehnání
9:00 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 27. 11. 2023
17:45 Za zemřelé Olgu Neustupovou, Janu Danielovou, Pavla Buchtu.
Úterý - 28. 11. 2023
Středa - 29. 11. 2023
17:45 Za rodinu Kouřilovu, Drábkovu a Doleželovu
Čtvrtek - 30. 11. 2023 Svátek sv. Ondřeje, apoštola
17:45 Eucharistická adorace-modlitba chval
14:30-17:30 Svátost smíření
Pátek - 1. 12. 2023
09:30 Penzion - mše svatá
17:45 Za † manžela, rodiče a živou rodinu s prosbou o Boží požehnání
Sobota - 2. 12. 2023
17:45 Za † Helenu Kupčíkovu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu.
Neděle - 3. 12. 2023 1. neděle adventní
7:00 Na poděkování za 25 a 25 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
9:00 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 26. 11. 2023

»   Děkujeme za květiny k obětním darům, ale další přineste až po době adventní na vánoce. Pokud má někdo úmysl mše svaté a chtěl by přispět, může přispět peníze na vánoční výzdobu.

»   V pondělí 27. listopadu proběhne workshop zdobení adventních věnců. Dílna bude otevřena v čase 16:30 - 18:30 v učebně v komunitním domě Lotos. S sebou je nutné přinést si vlastní věnec k ozdobení, více na plakátu.

»   V pondělí 27. listopadu v 15:00 hodin bude další setkání seniorů - Klasu. Sejdeme se v sále na staré faře. Program: Tvoříme dekorace pro adventní a vánoční čas.

»   Ve středu 29. listopadu se připojíme k aktivitě „Červená středa“, společně se za pronásledované pomodlíme po mši svaté u kříže před kostelem.

»   Ve čtvrtek 30. listopadu proběhne svátost smíření před prvním pátkem v obyklém čase.

»   V sobotu 2. prosince proběhne Andělská sobota, která nabídne bohatý program v areálu Muzea a blanenského náměstí. Součástí bude opět andělský průvod. Prosíme ty z vás, kteří by měli zájem o zapojení se do průvodu andělů, abyste kontaktovali V.Z. (pastorační asistentku) - šatů k zapůjčení je dostatek.

»   Žehnání adventních věnců proběhne v sobotu po mši svaté venku před kostelem a v závěru nedělních mší svatých.

»   Adventní věnce v rámci adventního prodeje Oblastní charity Blansko je možné zakoupit již před večerní sobotní mší svatou (2. prosince)

»   V kostele bude k dispozici od příštího víkendu nabídka různých podnětů pro prožívání adventu.

»   První neděle adventní (3. prosince):

  • v 18:00 zve Live4G do farního kostela sv. Martina na Večer chval s kapelou 4HIM, slovem provede Jan Patty Pavlíček a Jiří Dyčka. Po skončení jste zváni na agapé do Katolického domu
  • v 16:00 zve obec Olomučany do filiálního kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na adventní koncert Českého filharmonického sboru Brno
  • farnost Křtiny zve na slavnostní žehnání varhan v kostele Jména Panny Marie (10:30 mše svatá, 14:00 slavnostní koncert), více na plakátku

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska