Ohlášky 48. týdne - 1. neděle adventní

Sobota - 2. 12. 2023
17:45 Za † Helenu Kupčíkovu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu.
Neděle - 3. 12. 2023 1. neděle adventní
7:00 Na poděkování za 25 a 25 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
9:00 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 4. 12. 2023
17:45 Za Vlastní úmysl
Úterý - 5. 12. 2023
05:30 Za živou rodinu s prosbou o dar víry.
Středa - 6. 12. 2023
16:30 Senior centrum - mše svatá
17:45 Na poděkování za 60 let.
Čtvrtek - 7. 12. 2023
05:30 Na úmysl dárce
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 8. 12. 2023 Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
17:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakubů a Vondálovu
Sobota - 9. 12. 2023
17:45 Za 65 a 15 let života a za rodinu.
Neděle - 10. 12. 2023 2. neděle adventní
7:00 Poděkování za 30 let života a za celou rodinu
9:00 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - mše svatá
Další informace - počítáno od neděle 3. 12. 2023

»   Dnes (neděle 3. prosince) v 18:00 zve Live4G do farního kostela sv. Martina na Večer chval s kapelou 4HIM, slovem provede Jan Patty Pavlíček a Jiří Dyčka. Po skončení jste zváni na agapé do Katolického domu

»   Vánoční přání seniorům. Materiál na výrobu si můžete vzít vzadu v kostele pod kůrem. Pokud někdo chce přinést i perníčky napečené, přineste je zabalené na novou faru. A to vše do příští neděle adventní (10. prosince). Každé přání najde svého adresáta. Zda najde každý adresát přání, záleží na každém z vás.

»   V pátek 8. prosince v 19 hod zveme všechny mladé dospělé na setkání „(ne)seriózně o víře“. Přijďte se společně potkat a zamyslet nad otázkami víry.

»   Misijní klubko zve v sobotu 9. prosince na putování na Malý Chlum. Informace u Šárky Daňkové nebo Aničky Půlkrábkové.

»   Po rorátech zveme na vánočku na novou faru.

»   V sobotu 16. prosince proběhne vánoční dílna „Dárek od srdce potěší nejvíce“ v Katolickém domě v čase 8:30 - 12:00.

»   V neděli 17. prosince se uskuteční předvánoční zpovídání od 14:30 do 17:00 v kostele a Katolickém domě.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska