Ohlášky 46. týdne - 33. neděle v mezidobí

Sobota - 18. 11. 2023
15:00 Svátost křtu přijmou: Agnes Anna Filipi, Vojtěch Gabriel
17:45 Za dary Ducha svatého pro náš národ.
Neděle - 19. 11. 2023 33. neděle v mezidobí
7:00 Na úmysl dárce.
9:00 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - mše svatá, svátost křtu přijmou: Amálie Matušková, Kristýna Čípková.
Pondělí - 20. 11. 2023
17:45 Za mládež
Úterý - 21. 11. 2023 Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
18:30 Týden modliteb za mládež - společná modlitba
Středa - 22. 11. 2023 Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
17:45 Za celou rodinu s prosbou o Boží požehnání.
18:30 Týden modliteb za mládež - společná modlitba
Čtvrtek - 23. 11. 2023 Nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
17:45 Eucharistická adorace a společná modlitba za mládež v rámci TMM
Pátek - 24. 11. 2023 Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
17:45 Za rodiče Růžičkovy, zetě Zdeňka a Karla s prosbou o požehnání pro živou rodinu.
18:30 Týden modliteb za mládež - společná modlitba
Sobota - 25. 11. 2023 Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
17:45 Za zemřelé Marii a Josefa Kalousovy a rodinu Majerechovu.
Neděle - 26. 11. 2023 Slavnost Ježíše Krista Krále
7:00 Za dar víry pro děti a Boží požehnání
9:00 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 19. 11. 2023

»   Nedělní sbírka je určena na podporu katolických médií.

»   V úterý proběhlo děkanátní setkání lektorů v našem farním kostele, díky všem, kteří přišli načerpat pro tuto službu.

»   Děkanátní setkání mládeže v Olomouci bylo plné radosti a naděje. Díky všem, kteří jste tam svoji mládež poslali a za průběh této akce se modlili.

»   Dnes začíná Týden modlliteb za mládež. V blanenském děkanátu proběhne štafetová modlitba za mládež, v rámci ní se společně za mládež budeme modlit v pondělí při slavení mše svaté. V týdnu je také možné připojit se k modlitbě.

»   V pátek 24. listopadu proběhne první zkouška chrámového sboru před Vánoci. Zváni jsou stávající i noví členové. Začátek 18:30 na staré faře. 

»   V pátek 24. listopadu bude další setkání spolča 12+ tentokrát na Lotosu.

»   V sobotu 25. listopadu je připravena duchovní obnova pro všechny spolupracovníky ve farnostech. Záčatek je v 10:00 v našem farním kostele. Duchovní obnovu povede Mons. Václav Slouk, probošt Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

»   V pondělí 27. listopadu je možné přijít si ozdobit adventní věnec od 16:30-18:30 na Lotos (učebna).

»   Ve středu 29. listopadu proběhne Červená středa, kdy se církev spojí v modlitbě za pronásledované křesťany.
 

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska