Ohlášky 3. týdne - 3. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi Zápis úmyslů

Sobota - 21. 1. 2023 Sv. Anežky
15:00 Svátost křtu přijme: Teodor Ševčík, Šimon Vychodil, Jakub Vystrčil
17:55 Poděkování za 90 let života a živou a † rodinu Balákovu a Dyčkovu.
Neděle - 22. 1. 2023 3. neděle v mezidobí
7:00 Za manžele Bártovy, za tetu Anežku a tatínka a duše v očistci.
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 23. 1. 2023
17:45 Za zemřelého Stanislava Langra
Úterý - 24. 1. 2023 památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Středa - 25. 1. 2023 svátek Obrácení svatého Pavla
17:45 Za zemřelé rodiče a duše v očistci.
Čtvrtek - 26. 1. 2023 památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 27. 1. 2023
17:45 Za těžce nemocného manžela.
Sobota - 28. 1. 2023 památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
17:55 Za živou a † rodinu Krupkovu a Balážovu.
Neděle - 29. 1. 2023 4. neděle v mezidobí
7:00 Za 45 roků manželství a celou rodinu Musilovu a Synkovu.
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 22. 1. 2023

»   Sbírka z dnešní neděle (22. ledna) je věnována dle pokynů ČBK na podporu Českého katolického biblického díla a České biblické společnosti.

»   V pátek 27. ledna po mši svaté pokračuje příprava na biřmování

»   Stále je čas na odevzdání dotazníků, které najdete na stolku pod kůrem nebo budou na základě žádosti zaslány emailem. Pro vyplněné dotazníky je vyčleněna krabice

»   V sobotu 11. února zveme všechny spolupracovníky v pastoraci, tedy každého z vás, kdo máte zájem na společné setkání do Jedovnic. Začátek je v 9:00 hodin v kostele. Jsou pro vás připraveny dvě přednášky k tématu slavení liturgie, které přednese P. Pavel Kopeček. Více informací na plakátku v předsíni kostela.

»   Oblastní charita Blansko děkuje tříkrálovým koledníkům i dárcům, díky spolupráci všech se podařilo v Blansku přes 260000,-Kč.

»   V pátek 10. února zve Centrum pro rodinu a sociální péči na první setkání kurzu Začít znovu aneb Jak dál po rozvodu a rozchodu. Setkání se uskuteční v Brně, začátek v 18 hodin. Více info na farním webu.

»   Společnost katolického domu a Kolpingova rodina pořádají v neděli 19. února od 14 hodin dětský karneval. Nutná rezervace míst předem na webu http://www.skdblansko.cz/karneval

 

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska