Ohlášky 2. týdne - 2. neděle v mezidobí

Sobota - 14. 1. 2023
11:00 Pohřební mše svatá Anežka Musilová
17:55 Na poděkování
Neděle - 15. 1. 2023 2. neděle v mezidobí
7:00 Za dar víry
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 16. 1. 2023
17:45 Za zemřelou Bohdanu Sedlákovu.
Úterý - 17. 1. 2023
Středa - 18. 1. 2023 Panny Marie, Matka jednoty křesťanů
17:45 Za rodinu Machačovu, zemřelé rodiče, dar víry a zdraví.
Čtvrtek - 19. 1. 2023
17:45 Eucharistická adorace
17:00 Spešov - mše svatá
Pátek - 20. 1. 2023
17:45 Za zemřelou maminku a prarodiče
Sobota - 21. 1. 2023 Sv. Anežky
15:00 Svátost křtu přijme: Teodor Ševčík, Šimon Vychodil, Jakub Vystrčil
17:55 Poděkování za 90 let života a živou a † rodinu Balákovu a Dyčkovu.
Neděle - 22. 1. 2023 3. neděle v mezidobí
7:00 Za manžele Bártovy, za tetu Anežku a tatínka a duše v očistci.
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 15. 1. 2023

»   Dnes je poslední možnost prohlédnout si náš kostelní betlém. Děkujeme Harestovým za čas, který věnovali jeho nachystání a péči o něj.

»   Ve středu 18. ledna proběhne setkání pastorační rady na faře po mši svaté.

»   V pátek 20. ledna při dětské mši svaté budou přijati noví ministranti.

»   Děkujeme všem tříkrálovým koledníkům, kteří věnovali svůj čas a přinášeli lidem do domů požehnání. Dnes je poslední možnost přispět vzadu pod kůrem do pokladničky na Tříkrálovou sbírku.
 

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska