Ohlášky 4. týdne - 4. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi

Sobota - 28. 1. 2023 památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
17:55 Za živou a † rodinu Krupkovu a Balážovu.
Neděle - 29. 1. 2023 4. neděle v mezidobí
7:00 Za 45 roků manželství a celou rodinu Musilovu a Synkovu.
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 30. 1. 2023
17:45 Za zemřelé:
Úterý - 31. 1. 2023
Středa - 1. 2. 2023
17:45 Za živou a zemřelou rodinu Nezvalovu s prosbou o Boží požehnání
Čtvrtek - 2. 2. 2023 Svátek Uvedení Páně do chrámu
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 3. 2. 2023
17:45 Za rodiny Urbanovy, Homolkovu a Alešinovu a nenarozené děti.
Sobota - 4. 2. 2023
17:55 Za živou a † rodinu Blatovu a Čapkovu.
Neděle - 5. 2. 2023 5. neděle v mezidobí
7:00
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 29. 1. 2023
Informace ještě nebyly zveřejněny
Nezvýrazněné akce se týkají Blanska