Ohlášky 47. týdne - 1. neděle adventní

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 26. 11. 2022
17:55 Za Miladu Konečnou
Neděle - 27. 11. 2022 1. neděle adventní
7:00 Za † rodiče Růžičkovy, zetě Zdeňka a Karla a za celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 28. 11. 2022
17:45 Na úmysl dárce.
Úterý - 29. 11. 2022
05:30 Za živou a † rodinu Sobotkovu a Vykydalovu
Středa - 30. 11. 2022
17:45 Za † Josefa Šebelu, sourozence, dvoje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu.
Čtvrtek - 1. 12. 2022
05:30 Za nová kněžská a řeholní povolání
14:30 - 17:30 Svátost smíření
17:45 Eucharistická adorace, v jejím závěru modlitba litanií k Božskému Srdci
Pátek - 2. 12. 2022
9:30 Penzion - mše svatá
17:45 Za † Helenu Kupčíkovu a celou rodinu.
Sobota - 3. 12. 2022
17:55 Za živou a † rodinu Crhákovu, Opluštilovu a Zachrlovu
Neděle - 4. 12. 2022 2. neděle adventní
7:00 Na úmysl dárce.
8:45 Za naše farní společenství, svátost křtu přijme Barbora Šuláková.
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 27. 11. 2022

»   Dnes večer zveme k účasti na adventní duchovní obnově na téma „Magnificat“ se s. Michaelou Zych, začátek v 18 hod v kostele.

»   Průvodce adventem si můžete zakoupit vzadu v kostele.

»   Na stolečku pod kůrem jsou připraveny papíry s předtištěnou hvězdou. Hvězda jako symbol Vánoc, světla, bude v letošním roce dárkem pro všechny seniory nejen naší farnosti, kteří žijí v domovech a penzionech. Prosíme každou rodinu, aby pomohla s výrobou tohoto dárečku (cca 5-10 hvězd/člověk). 

»   Od úterý 29. 11. začínají pravidelné roráty v 5:30. Vzhledem k dokončování přemostění prosím sledujte aktuální informace k dopravě pro pěší i auta ke kostelu. V návaznosti na ně pak zvažte svoji účast.

»   V pondělí 28. 11. v 15 hodin proběhne další setkání seniorů KLAS na Lotosu. Program: kultura pohřebnictví - rituály, trénink paměti, slovní zásoby.

»   Na stolečku pod kůrem je rozpis na službu „modlitba za farnost a město“. Každý den prosíme ty, co se zapíší, o rozsvícení svíce na adventním věci před kostelem a modlitbu za pana faráře, všechny farníky a obyvatele našeho města.

»   Nové číslo farního časopisu Plášť je k dispozici na stolečku pod kůrem, najdete v něm kromě rozhovoru s oslavencem také rozcestník na zajímavé tipy k prožití adventu a děti soutěž.

»   V sobotu 3. 12. proběhne v našem městě Andělská sobota. Program v areálu farnosti bude od 15 hod, po 16:30 budeme společně odcházet na náměstí, kde přivítáme sv. Mikuláše.

»   Od 2. neděle adventní, 4. 12., bude možné zapisovat intence na období leden - červen 2023. Zapisování bude probíhat v kanceláři na nové faře, a to v neděli po každé mši svaté a od dalšího týdne (10. 12.) i po sobotní večerní mši svaté.

»   V sobotu 10. 12. proběhne vánoční dílna Dárek od srdce“ v Katolickém domě, začátek v 8 hod. Dílna je možností naučit se nové věci a pro děti také příležitostí věnovat svůj čas do výroby dárečků pro druhé.

»   Hledáme tři krále, koledníky, kteří by letos pomohli farnosti a blanenské charitě s tříkrálovou sbírkou v našem městě. Pro více informací kontaktujte prosím pastorační asistentku, která je v letošním roce koordinátorkou pro blanenské koledníky.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska