Ohlášky 48. týdne - 2. neděle adventní

Sobota - 3. 12. 2022
17:55 Za živou a † rodinu Crhákovu, Opluštilovu a Zachrlovu
Neděle - 4. 12. 2022 2. neděle adventní
7:00 Na úmysl dárce.
8:45 Za naše farní společenství, svátost křtu přijme Barbora Šuláková.
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 5. 12. 2022
17:45 Na úmysl dárce.
Úterý - 6. 12. 2022
05:30 Za zdraví dcery Ivety, vnuka Adama a zetě Františka
Středa - 7. 12. 2022 sv. Ambrož
17:45 Za rodinu Hrubou, Černou a Hanákovu.
Čtvrtek - 8. 12. 2022 Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
05:30 Za o. Jana Fikera a o. Josefa Jelínka.
17:45 Za spolupracovníky farnosti s prosbou o Boží požehnání.
Pátek - 9. 12. 2022
17:45 Za Jiřího Kerbera, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu Kerberovu a Škopíkovu.
Sobota - 10. 12. 2022
17:55 Na poděkování za 35 roků života a za dar víry.
Neděle - 11. 12. 2022 3. neděle adventní
7:00 Za zemřelé rodiče a duše v očistci
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 4. 12. 2022

»   Děkujeme všem, kteří podpořili Andělskou sobotu svojí aktivní účastí či modlitbou.

»   Po ranních rorátech jste srdečně zváni na čaj, kávu a lehkou snídani na faru.

»   Příští neděli 11. 12. se můžete těšit na zimní variantu farní kavárny. Prosíme ty, co smýšlejí ekologicky či ekonomicky, aby si vzali vlastní hrníčky na kávu a čaj.

»   Vánoční dílna proběhne v sobotu 10. 12. 2022 v Katolickém domě od 8:00 do 12:00 hodin, všechny děti zveme.

»   Zpovídání před Vánoci bude v Blansku v neděli 18.12. od 14:30 hodin v kostele a Katolickém domě.

»   Mládež od 16 let se může přihlašovat na Světové dny mládeže 2023. SDM proběhnou v Lisabonu v srpnu. Při včasném přihlášení do 17.12. je účastníkům pořadateli nabídnuta sleva 1000,- Kč. Více na www.svetovednymladeze.cz. Konzultace všech zájmců je možná u faráře.

»   Setkání všech spolupracovníků ve farnosti (kostelníci, katechetky, katecheté, akolyti, varhaníci, lektoři, schóla, květinářky, uklízecí skupiny, ...) srdečně zveme ke společnému setkání ve středu 14. 12. po mši svaté (18:30).

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska