Ohlášky 46. týdne - Slavnost Ježíše Krista Krále

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 19. 11. 2022
17:55 Za živou a † rodinu Veselých a Falešnikovu
Neděle - 20. 11. 2022 Slavnost Ježíše Krista Krále
7:00 Na úmysl dárce.
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - mše svatá
Pondělí - 21. 11. 2022
17:45 Za zemřelé: Marii Stloukalovu
Úterý - 22. 11. 2022
Středa - 23. 11. 2022
17:45 Za živou a † rodinu Živnou a Kuběnovu
Čtvrtek - 24. 11. 2022
17:45 Eucharistická adorace
17:00 Spešov - mše svatá
Pátek - 25. 11. 2022
17:45 Za dar víry s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
18:45 Zkouška chrámového sboru - začínáme zkoušet na Vánoce, sál na staré faře, těšíme se na nové členy.
19:00 Příprava na biřmování - 1. setkání, Lotos
Sobota - 26. 11. 2022
17:55 Za Miladu Konečnou
Neděle - 27. 11. 2022 1. neděle adventní
7:00 Za † rodiče Růžičkovy, zetě Zdeňka a Karla a za celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 20. 11. 2022

»   Velké poděkování všem, kteří přišpěli k oslavám sv. Martina, a to konkrétní prací (kroužkům Kolpingovy rodiny, skautům, farní schóle MartiniBand, krojovaným, včelařskému kroužku, Katolickému domu, mnoha dobrovolníkům) a také modlitbou.

»   V neděli 20.11. v 18 hodin proběhne slavnostní koncert v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

»   V pondělí 21. 11. proběhne otevřená dílna, zdobení adventních věnců, na Lotosu od 17 hod (v místnosti zahradnického kroužku Kolpingovy rodiny). S sebou vlastní věnec, ozdoby budou k dispozici na místě.

»   Ve středu 23. 11. se naše farnost připojí k akci Červená středa. Srdečně zveme k modlitbě růžence v 17:05, mši svaté a společné modlitbě u kříže před kostelem po mši svaté, kdy budeme pamatovat na všechny, kteří jsou pronásledováni.

»   Od 2. neděle adventní, 4.12., bude možné zapisovat intence na období leden - červen 2023. Zapisování bude probíhat v kanceláři na nové faře, a to v neděli po každé mši svaté a od dalšího týdne (10.12.) i po sobotní večerní mši svaté.

»   O víkendu 26.-27. 11. srdečně zveme k účasti na akcích:

 • sobota 26.11.:
  • děkanátní setkání mládeže, v kostele sv. Martina v Blansku, v čase 13-16 hodin
  • adventní koncert skupiny VEKA v Katolickém domě v 16 hodin
  • oslava narozenin jáhna Oldřicha Němce (17:55 mše svatá, 19:00 setkání s pohoštěním v Katolickém domě)
 • neděle 27.11.
  • žehnání adventních věnců při mši svaté
  • duchovní obnova v 18:00 v našem kostele, katechezí na téma Magnificat nás provede s. Michaela Elżbieta Zych

»   Prosba o spolupráci na Vánoční dílně (10.12.) - prosíme všechny, kteří by se rádi zapojili a vzali si "tvořící stanoviště" na starost, o kontaktování pastorační asistentky.
 

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska