Ohlášky 45. týdne - Slavnost sv. Martina, patrona farnosti

predchozi aktualni dalsi Zápis úmyslů

Sobota - 12. 11. 2022 památka sv. Josafata
17:55 Za maminku, živou a † rodinu a duše v očistci.
Neděle - 13. 11. 2022 Slavnost sv. Martina, patrona farnosti
7:00 Za † rodiče Františka a Marii Urbanovy a živou rodinu.
9:00 Slavnostní svatomartinská mše.
--:-- Bohoslužba v Olomučanech mimořádně nebude, zveme do Blanska na svatomartinskou mši.
Pondělí - 14. 11. 2022
17:45
Úterý - 15. 11. 2022
Středa - 16. 11. 2022
17:45 Za rodiče Konečných a Formánkovy s prosbou o Boží ochranu
Čtvrtek - 17. 11. 2022 památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
17:45 Eucharistická adorace - modlitba za mládež
Pátek - 18. 11. 2022
17:45 Na poděkování za 85 roků života a 65 let manželství
Sobota - 19. 11. 2022
17:55 Za živou a † rodinu Veselých a Falešnikovu
Neděle - 20. 11. 2022 Slavnost Ježíše Krista Krále
7:00 Na úmysl dárce.
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - mše svatá
Další informace - počítáno od neděle 13. 11. 2022

»   Velké poděkování všem, kteří jste se zapojili a podíleli na přípravách a průběhu oslav sv. Martina v naší farnosti (od pečení a zdobení perníčků, světýlkového pochodu až po besedu u cimbálu). Srdečně zveme na Besedu u cimbálu do Katolického domu, začátek v 17 hodin, vstupné dobrovolné.

»   Dnes (neděle 13. 11.) začíná Týden modliteb za mládež. V letošním roce jsme pozváni k modlitbě za mladé úplně všichni bez rozdílu věku. V blanenském děkanátu si postupně budeme předávat štafetu modlitby, naše farnost má příležitost sejít se k modlitbě ve čtvrtek 17. listopadu v čase adorace. Více informací na nástěnce a na farních stránkách.

»   Na tuto neděli ČBK vyhlásila sbírku na podporu katolických médií, v naší farnosti sbírka proběhne příští neděli.

»   V pondělí 14. listopadu v 15.00 hodin bude další setkání seniorů - Klas. Sejdeme se opět v budově Lotosu. Program setkání:  pod vedením paní Zachovalové budeme tvořit adventní dekorace. 

»   V pátek 18. listopadu zveme k školáky druhého stupně ZŠ (7.- 9. tříd) na spolčo, sraz po mši svaté před kostelem. Na setkání se těší Vojta a Lucka.

»   V pondělí 21. listopadu bude otevřena dílna na zdobení adventních věnců.

»   První adventní víkend připravujeme:
*
25. 11. v 19:00 hod 1. setkání biřmovanců na Lotosu
* 26. 11. v 16:00 koncert kapely VeKa v KD s účastí oslavence
* 26. 11. v 17:55 děkovná mše svatá, poté od 19hod oslava kulatých narozenin jáhna Oldřicha v KD společně s celou farností
* 27. 11. v 18:00 adventní duchovní obnova

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska