Ohlášky 36. týdne - 24. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 11. 9. 2021 Sv. Bodo
11:00 Svatební mše svatá: Martin Boček z Blanska a Tereza Vokatá z Písku
17:55 Za živou a † rodinu a za duše v očistci
Neděle - 12. 9. 2021 24. neděle v mezidobí
7:00 Na poděkování za 60 let života, za † rodiče Pernicovy a za Boží požehnání pro celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství - se zástupci blanenských skautů
10:00 Slavnostní průvod blanenských skautů z farního nádvoří na nám. Republiky
10:30 Olomučany - bohoslužba slova
15:00 Olešná - poutní mše svatá u kapličky
Pondělí - 13. 9. 2021 Sv. Litorius, Maurilius a Venerius
17:45 Za zemřelé:
Úterý - 14. 9. 2021 Svátek Povýšení svatého Kříže
16:30 Oratoř nad dětskou kaplí: Úvodní katecheze Dobrého Pastýře
17:00 Mše svatá: pro žáky 1.-2. tříd
18:00 Mše svatá: pro žáky 3.-5. tříd
Středa - 15. 9. 2021 Panna Maria Bolestná - Dolorosa
17:45 Za dceru Evu, manžela a živou a † rodinu Nečasovu
Čtvrtek - 16. 9. 2021 Sv. Ludmila
17:45 Eucharistická adorace
19:00 Mše svatá: pro žáky 6.-9. tříd a gymnázia
Pátek - 17. 9. 2021 Sv. Hildegarda
17:45 Za † Zdeňka a Ludmilu Kocmanovy, dvoje rodiče a sourozence - po mši svaté vyhodnocení prázdninové soutěže ke svaté Ludmile
Sobota - 18. 9. 2021 Sv. Ariadna
11:00 Svatební obřad: Ondřej Syrový a Zuzana Novotná z Blanska
14:00 Svatební obřad: Libor Stloukal a Zuzana Dlouhá z Blanska
17:55 Na poděkování s prosbou o dar víry a Boží pomoc pro celou rodinu
Neděle - 19. 9. 2021 25. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Neduchalovu a Mokrou
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Olomučany - mše svatá a křest přijmou: Táňa Čípková a Jakub Musil
Další informace - počítáno od neděle 12. 9. 2021

»   DNES je připraven v centru města další ročník komunitní akce Zažít Blansko (jinak). Účastní se jí i naše farnost, jednak vlastním stánkem (s námětem inspirovaným farní kavárnou). Prosíme rodiny ochotné upéct vzorek cukroví vhodného pro farní kavárnu, ať je přinesou do 10:00 do našeho stánku u Komerční banky, kde bude PA Venda Zachovalová. Naše farnost bude mít také společné stanoviště s Art-Tepem Blansko.

»   DNES oslaví blanenští skauti 100 let od svého založení při bohoslužbě (v 8:45) a následným průvodem, který vyjde v 10:00 z farního dvora a bude zakončen vztyčením státní vlajky a národní hymnou na nám. Republiky. Odpadne proto farní kavárna, zažít ji může v jiné formě na Zažítu...prosíme rodiny ochotné upéct vzorek cukroví ať je přinesou do 10:00 do našeho stánku u Komerční banky, kde bude PA Venda Zachovalová.

»   DNES se v 15:00 koná poutní mše svatá ke cti Panny Marie Bolestné na Olešné - u kapličky (za deště na Obecním domě). Děkujeme místním farnicím za přípravu bohoslužby i následného pohoštění! 

»   DNES se od 16:00 do noci koná v Brně, v Denisových sadech, pestrý program s koncerty pro naše salesiánské misionáře v Bulharsku.

»   V pátek je další dětská mše svatá. V 16:30 je schůzka ministrantů (sraz u kostela - účast všech ministrantů je nutná - bude se kontrolovat ministrantské oblečení - a týká se to i přípravky, aby pak v prosinci měli co na sebe. Na Staré faře je od 16:30 zkouška scholy (i sem zveme nové kluky a děvčata!) a v 17:00 je na Staré faře Sedmikrásek pro nejmenší

»   V pátek se bude na dětské mši svaté číst příběh se vztahem k nedělnímu evangeliu. Předčítat budou letos naši senioři. Citát evangelia, příběh i motivační nápady pak najdou rodiny i na nástěnce v předsíni a na našich stránkách.

»   V pátek budou opět bývat i spolča pro mládež: Spolčo 15+ (od 9.tříd) začíná tento pátek (17.9.) a spolčo 12+ (od 6.tříd) začíná o týden později, v pátek 24.9. Sraz vždy po dětské mši svaté u kostela.

»   Vyšel nový Plášť s Pláštíkem pro děti a také s rozvrhem kroužků, náboženské výchovy a dalších aktivit nejen pro děti  mládež. Náboženství všech ročníků bude zahájeno v úterý 14.9. a ve čtvrtek 16.9. bohoslužbami v kostele a vlastní výuka pak začne v týdnu od 20.9. (podrobnosti v Plášti).

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Tradiční kvíz, oblíbené puzzle. Před víkendem i Biblická hodina k nedělnímu evangeliu!

»   Tento víkend jsou otevřené památky v rámci Evropských dní kulturního dědictví (EHD). V našem kostele je i dnes (v neděli 12. 9. 2021) (13-17h.) zajištěna průvodcovská služba studenty CERGAS Blansko.

»   V předsíni najdou rodiny s dětmi Duhu (s pozdravem z Blanska : ) 

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska