Ohlášky 35. týdne - 23. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 4. 9. 2021 Sv. Irmgarda
12:00 Svatební obřad: Jan Trtílek a Pavla Sáňková, Blansko
00:00 Blansko - večerní mše svatá NENÍ
18:00 VRANOV - zásvětná mše svatá pro farnosti Blansko a Adamov: Za živou a † rodinu Dragounovu, Oujezskou a Žáčkovu
Neděle - 5. 9. 2021 23. neděle v mezidobí
7:00 Na poděkování za 30 let života (V.Forbelská)
10:00 Na poděkování za 60 let manželství (Hlaváčkovi) - s obnovou slibu
10:30 Olomučany - bohoslužba slova
15:00 BLANSKO - svátost biřmování pro naši farnost - Za naše farní společenství
16:30 BLANSKO - farní kavárna pro všechny, focení dětí a mládeže s Otcem biskupem
Pondělí - 6. 9. 2021 Sv. Bega
17:45 Za zemřelé: Milada Nečasova, František Pokorný
Úterý - 7. 9. 2021 Sv. Hilduard a Madelberta
Středa - 8. 9. 2021 Svátek Narození Panny Marie
17:45 Na poděkování za 20 let života (M.Wellová)
Čtvrtek - 9. 9. 2021 Sv. Ciarán
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 10. 9. 2021 Blah. Tekla
17:45 Za † Marii Sobotkovu a celou rodinu
Sobota - 11. 9. 2021 Sv. Bodo
11:00 Svatební mše svatá: Martin Boček z Blanska a Tereza Vokatá z Písku
17:55 Za živou a † rodinu a za duše v očistci
Neděle - 12. 9. 2021 24. neděle v mezidobí
7:00 Na poděkování za 60 let života, za † rodiče Pernicovy a za Boží požehnání pro celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství - se zástupci blanenských skautů
10:00 Slavnostní průvod blanenských skautů z farního nádvoří na nám. Republiky
10:30 Olomučany - bohoslužba slova
15:00 Olešná - poutní mše svatá u kapličky
Další informace - počítáno od neděle 5. 9. 2021

»   DNES se bude svátost biřmování udělovat při mši svaté v 15:00 hod. Sloužit ji bude Otec biskup Vojtěch (75). Po mši svaté následuje velká farní kavárna. Zveme všechny děti, školáky a mládež, protože každému pořídíme fotku s Otcem biskupem na památku!!

»   Rodiny prosíme o napečení na dnešní biřmovací farní kavárnu - pečivo a cukroví můžete nosit před každou nedělní bohoslužbou do čajovny.

»   Vyšel nový Plášť s Pláštíkem pro děti a také s rozvrhem kroužků, náboženské výchovy a dalších aktivit nejen pro děti  mládež. Náboženství všech ročníků bude zahájeno v úterý 14.9. a ve čtvrtek 16.9. bohoslužbami v kostele a vlastní výuka pak začne v týdnu od 20.9. (podrobnosti v Plášti).

»   V pátek je další dětská mše svatá. V 16:30 je schůzka ministrantů (sraz u kostela - zveme všechny kluky prvňáky do přípravky!), na Staré faře zkouška scholy (i sem zveme nové kluky a děvčata!) a v 17:00 je na Staré faře Sedmikrásek pro nemenší

»   Papež František na Slovensku! Naše farnost vypravuje autobus do Šaštína na mši svatou s papežem Františkem, která se koná ve středu 15.9. (slavnost Sedmibolestné Pany Marie, patronky Slovenska). Zapisujte se na stolku pod kůrem. Podmínkou je ukončené druhé očkování proti kovidu a registrace na: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/?r=1

»   Příští víkend jsou otevřené památky v rámci Evropských dní kulturního dědictví (EHD). Rovněž v našem kostele bude zajištěna průvodcovská služba studenty CERGAS Blansko v sobotu dopoledne a neděli odpoledne

»   V neděli oslaví blanenští skauti 100 let od svého založení při bohoslužbě (v 8:45) a následným průvodem, který vyjde v 10:00 z farního dvora a bude zakončen vztyčnením státní vlajky a národní hymnou na nám. Republiky. Odpadne proto farní kavárna, zažít ji může v jiné formě na Zažítu...

»   V neděli je připraven v centru města další ročník komunitní akce Zažít Blansko (jinak). Účastní se jí i naše farnost, jednak vlastním stánkem (s námětem inspirovaným farní kavárnou) a také ve spolupráci s Art-Tepem Blansko.

»   V neděli se od 16:00 do noci koná v Brně, v Denisových sadech, pestrý program s koncerty pro naše salsiánské misionáře v Bulharsku.

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Tradiční kvíz, oblíbené puzzle. Před víkendem i Biblická hodina k nedělnímu evangeliu!

»   V předsíni najdou rodiny s dětmi Duhu (s pozdravem z Blanska : )  Na nástěnce v předsíni najdete pozvánky na: Diecézní setkání mládeže a další.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska