Ohlášky 37. týdne - 25. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 18. 9. 2021 Sv. Ariadna
11:00 Svatební obřad: Ondřej Syrový a Zuzana Novotná z Blanska
14:00 Svatební obřad: Libor Stloukal a Zuzana Dlouhá z Blanska
17:55 Na poděkování s prosbou o dar víry a Boží pomoc pro celou rodinu
Neděle - 19. 9. 2021 25. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Neduchalovu a Mokrou
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Olomučany - mše svatá a křest přijmou: Táňa Čípková a Jakub Musil
Pondělí - 20. 9. 2021 Sv. Agáta Chon Kyong-Hyob, Barbora Yi Chong-Hul a Kateřina Chong Chiu
17:45 Za zemřelé: Marie Popelková, Jiří Vykydal
Úterý - 21. 9. 2021 Sv. Matouš, evangelista
18:30 Ráječko - mše svatá, před ní svátost smíření
Středa - 22. 9. 2021 Sv. Mauricius (Mořic)
17:45 Na poděkování za 25 let manželství (Buchlovští) - Společná svátost nemocných
Čtvrtek - 23. 9. 2021 Svatí Zachariáš a Alžběta
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 24. 9. 2021 Sv. Gerard (Jaromír)
17:45 Za živou a † rodinu Pšikalovu a za Boží ochranu
Sobota - 25. 9. 2021 Sv. Tatta
12:00 Svatební obřad: Petr Matula a Ivana Šťávová z Blanska
17:55 Za † rodiče Kratochvílovy a Burdovy a za Boží požehnání pro celou rodinu
Neděle - 26. 9. 2021 26. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Odehnalovu a Martinkovu
8:45 Za rodinu Havlíkovu a na poděkování - (mše svatá za farnost bude sloužena v úterý na sv.Václava) - po mši svaté požehnání Domu Kolpingovy rodiny (vedle KD) a farní kavárna
10:30 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 19. 9. 2021

»   V pondělí po mši svaté zveme na biblickou přednášku všechny lektory a varhaníky. Na téma Písně písní promluví náš bohoslovec Josef Štangl.

»   V pondělí od 15:00 se opět sejde KLAS (Klub aktivních seniorů). Koná se na Staré faře, na Senior pointu. Hlavním tématem je příprava témat na tento rok. 

»   V pátek je další dětská mše svatá. V 16:30 je schůzka ministrantů, včetně přípravky (sraz u kostela). Na Staré faře je od 16:30 zkouška scholy (i sem zveme nové kluky a děvčata!) a v 17:00 je na Staré faře Sedmikrásek pro nejmenší. 

»   V pátek se bude na dětské mši svaté číst příběh se vztahem k nedělnímu evangeliu. Předčítat budou letos naši senioři. Citát z evangelia, příběh i motivační nápady pak najdou rodiny i na nástěnce v předsíni a na našich stránkách.

»   V pátek budou opět bývat i spolča pro mládež: Spolčo 15+ (od 9.tříd) už začalo a bude opět za dva týdny. Tento pátek (24.9.) má zahájení spolčo 12+ (6. - 8. třídy). Sraz po dětské mši svaté u kostela.

»   Vyšel nový Plášť s Pláštíkem pro děti a také s rozvrhem kroužků, náboženské výchovy a dalších aktivit nejen pro děti  mládež. Náboženství všech ročníků na základních školách bude zahájeno tento týden (rozvrh je v Plášti).

»   Seminář Obnovy v Duchu Svatém: povede jej Otec Petr Beneš letos na podzim. Rozpis termínů a přihlášky jsou na stolku pod kůrem.

»   Otec biskup a Katechetické centrum biskupství zvou děti, které byly letos poprvé u prvního svatého přijímání (prvokomunikanty) nás setkání ve čtvrtek v Brně kolem katedrály. 

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Tradiční kvíz, oblíbené puzzle. Před víkendem i Biblická hodina k nedělnímu evangeliu!

»   V předsíni najdou rodiny s dětmi Duhu (s pozdravem z Blanska : ) 

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska