Ohlášky 30. týdne - 18. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi

Sobota - 31. 7. 2021 Sv. Ignác
17:55 Za Josefu a Josefa Formánkovy a rodinu Plchovu
Neděle - 1. 8. 2021 18. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Vaňkovu, Štorkovu a Janíčkovu
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 2. 8. 2021 Sv. Zefyrin, patron Romů
17:45 Za zemřelé: Růžena Střížová, Libuše Mičánková
Úterý - 3. 8. 2021 Sv. Lydie
Středa - 4. 8. 2021 Sv. Jan Maria Vianney, patron kněží
17:45 Za Františka a Vlastu Meluzínovy a celou rodinu
Čtvrtek - 5. 8. 2021 Sv. František Zanfredin Cichi de Pisauro
14:30-17:45 Svátost smíření
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 6. 8. 2021 Svátek Proměnění Páně na hoře Tábor
9:00 Penzion - mše svatá
17:45 Na dobrý úmysl
Sobota - 7. 8. 2021 Blah. Edmund Bojanowski
17:55 Za dar víry v rodině a za duše v očistci
Neděle - 8. 8. 2021 19. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Hospodářskou a Šebelovu
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Olomučany - mše svatá
Další informace - počítáno od neděle 1. 8. 2021

»   Děkujeme všem, kdo jste pomáhali v uplynulých dnech v areálu fary, zejména dvěma důchodcům za instalaci nových nástěnek pod kostelem. Zástupce organizací, které je využívají, prosíme, aby se stavili u Otce Jiřího pro klíček. 

»   Děkujeme rodinám a společenstvím, které se zapsaly na přípravu a obsluhu farní kavárny a přispívají tak k našemu společenství i přivítání příchozích.

»   Objednané fotografie z 1. svatého přijímání jsou k vyzvednutí v sakristii. 

»    ​​Hra na prázdniny - se svatou Ludmilou: Na našich farních stránkách najdete podrobnosti a nápady k setkání se svatou Ludmilou o prázdninách.

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Tradiční kvíz, oblíbené puzzle. Před víkendem i Biblická hodina k nedělnímu evangeliu!

»   V předsíni najdou rodiny s dětmi Duhu (s pozdravem z Blanska : )  Na nástěnce v předsíni najdete pozvánky na: Diecézní setkání mládeže a další.

»   Svátost biřmování se bude pro naši farnost - dá-li Pán - udělovat v Brně, v katedrále na Petrově v neděli 5.9. 2021 v 15:00 hod

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska