Ohlášky 29. týdne - 17. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi

Sobota - 24. 7. 2021 Sv. Kristýna
17:55 Na poděkování za uzdravení a za Boží ochranu pro celou rodinu
Neděle - 25. 7. 2021 17. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Krátkých a za † rodiče Novákovy
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 26. 7. 2021 Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie
7:45 Sloup - anenská poutní mše svatá pro Ráječko
17:45 Za zemřelé:
Úterý - 27. 7. 2021 Sv. Gorazd a druhové, žáci svatých C a M
Středa - 28. 7. 2021 Sv. Samson, opat
17:45 Na poděkování za 60 let manželství s prosbou o Boží ochranu (Štrajtovi)
Čtvrtek - 29. 7. 2021 Sv. Marta
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 30. 7. 2021 Sv. Godleva a Sekunda
17:45 Na poděkování za 40 let života a 15 let manželství (Půlkrábkovi)
Sobota - 31. 7. 2021 Sv. Ignác
17:55 Za Josefu a Josefa Formánkovy a rodinu Plchovu
Neděle - 1. 8. 2021 18. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Vaňkovu, Štorkovu a Janíčkovu
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 25. 7. 2021

»   Děkujeme rodinám a společenstvím, které se zapsaly na přípravu a obsluhu farní kavárny.

»   Objednané fotografie z 1. svatého přijímání jsou k vyzvednutí v sakristii. 

»    ​​Hra na prázdniny - se svatou Ludmilou: Na našich farních stránkách najdete podrobnosti a nápady k setkání se svatou Ludmilou o prázdninách.

»   V pondělí v 7:45 se ve Sloupě koná mše svatá v rámci ráječkovské svatoanenské pouti​. Autobus jede v 7:00 z Ráječka, předtim zastavuje v Horní Lhotě. Děkujeme obci Ráječko za autobus.

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Tradiční kvíz, oblíbené puzzle. Před víkendem i Biblická hodina k nedělnímu evangeliu!

»   V předsíni najdou rodiny s dětmi Duhu (s pozdravem z Blanska : )  Na nástěnce v předsíni najdete pozvánky na: Ministrantský tábor, Antiochii, Diecézní setkání mládeže, Duchovní obnovu pro děvčata u sester Boromejek a další.

»   Svátost biřmování se bude pro naši farnost - dá-li Pán - udělovat v Brně, v katedrále na Petrově v neděli 5.9. 2021 v 15:00 hod

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska