Ohlášky 28. týdne - 16. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi

Sobota - 17. 7. 2021 Sv. Nartzales
17:55 Za živou a † rodinu Čachotskou a Mokrou
Neděle - 18. 7. 2021 16. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Odehnalovu a Martinkovu
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Olomučany - mše svatá
Pondělí - 19. 7. 2021 Sv. Makrina
17:45 Za zemřelé:
Úterý - 20. 7. 2021 Sv. Eliáš (Ilja)
Středa - 21. 7. 2021 Sv. Praxeda
17:45 Za rodiče a prarodiče Hejčovy
Čtvrtek - 22. 7. 2021 Sv. Maří Magdalena
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 23. 7. 2021 Sv. Brigita, patronka Evropy
17:45 Za živou a † rodinu Buchtovu a Vašíčkovu
Sobota - 24. 7. 2021 Sv. Kristýna
17:55 Na poděkování za uzdravení a za Boží ochranu pro celou rodinu
Neděle - 25. 7. 2021 17. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Krátkých a za † rodiče Novákovy
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 18. 7. 2021

»   Děkujeme rodinám a společenstvím, které se zapsaly na přípravu a obsluhu farní kavárny.

»   Ze Křtin do Křtin se bude konat v sobotu. Tradiční pouť po mariánských poutních místech našeho regionu organizuje Otec Jan Peňáz. Vychází se v 5 hod ze Křtin, v Blansku je zastávka na oběd, přidat se dá kdykoliv. 

»   Objednané fotografie z 1. svatého přijímání jsou k vyzvednutí v sakristii. 

»    ​​Hra na prázdniny - se svatou Ludmilou: Na našich farních stránkách najdete podrobnosti a nápady k setkání se svatou Ludmilou o prázdninách.

»    ​​Poděkování všem, kdo jste v týdnu pomáhali ve farním areálu!

»    ​​BLANSKO KVETE. Vyfoťte kvetoucí balkon nebo předzahrádku a pošlete na město. Čekají vás zajímavé ceny (poukazy na nákup zahradnického zboží).
 

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Tradiční kvíz, oblíbené puzzle. Před víkendem i Biblická hodina k nedělnímu evangeliu!

»   V předsíni najdou rodiny s dětmi Duhu (s pozdravem z Blanska : )  Na nástěnce v předsíni najdete pozvánky na: Ministrantský tábor, Antiochii, Diecézní setkání mládeže, Duchovní obnovu pro děvčata u sester Boromejek a další.

»   Svátost biřmování se bude pro naši farnost - dá-li Pán - udělovat v Brně, v katedrále na Petrově v neděli 5.9. 2021 v 15:00 hod.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska