Ohlášky 27. týdne - 15. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi

Sobota - 10. 7. 2021 Sv. Amálie (Libuše)
11:00 Svatební obřad: Stanislav Diviš a Dagmar Sladká z Blanska
17:55 Na poděkování za 90 let života (A.Kolmačka)
Neděle - 11. 7. 2021 15. neděle v mezidobí
7:00 Na poděkování za 70 let života a za celou rodinu (L.Martinková)
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 12. 7. 2021 Sv. Hermagor
17:45 Za zemřelé: Pavel Hrubý, Vilém Smutný
Úterý - 13. 7. 2021 Sv. Jindřich
Středa - 14. 7. 2021 Sv. Kamil
17:45 Za † rodiče a sourozence z obou stran
Čtvrtek - 15. 7. 2021 Sv. Bonosa
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 16. 7. 2021 Panna Maria Karmelská
17:45 Za živou a † rodinu Kryštofovu a Ševčíkovu
Sobota - 17. 7. 2021 Sv. Nartzales
17:55 Za živou a † rodinu Čachotskou a Mokrou
Neděle - 18. 7. 2021 16. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Odehnalovu a Martinkovu
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Olomučany - mše svatá
Další informace - počítáno od neděle 11. 7. 2021

»   Děkujeme za dary do mimořádné sbírky na bohoslovce. Pán Bůh zaplať!

»   Prosíme rodiny a společenství, abyste se zapsali na přípravu a obsluhu farní kavárny.

»   Mariánská družina prosí všechny přihlášené poutníky v sobotu na Hostýn, aby měli s sebou roušky a desinfekci. Ještě je několik volných míst. 

»   Objednané fotografie z 1. svatého přijímání jsou k vyzvednutí v sakristii. 

»   Družičky si mohou vyzvednout v sakristii dárek - fotku ze slavnosti Božího Těla.

»    ​​Hra na prázdniny - se svatou Ludmilou: Na našich farních stránkách najdete podrobnosti a nápady k setkání se svatou Ludmilou o prázdninách. 

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Tradiční kvíz, oblíbené puzzle. Před víkendem i Biblická hodina k nedělnímu evangeliu!

»   V předsíni najdou rodiny s dětmi Duhu (s pozdravem z Blanska : )  Na nástěnce v předsíni najdete pozvánky na: Ministrantský tábor, Antiochii, Diecézní setkání mládeže, Duchovní obnovu pro děvčata u sester Boromejek a další.

»   Svátost biřmování se bude pro naši farnost - dá-li Pán - udělovat v Brně, v katedrále na Petrově v neděli 5.9. odpoledne.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska