Ohlášky 26. týdne - 14. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi

Sobota - 3. 7. 2021 Sv. Tomáš, apoštol
11:00 Svatební bohoslužba: Vojtěch Matuška z Hořic a Lucie Davidová z Boskovic
17:55 Za † Antonína Svobodu a za živou a † rodinu Svobodovu, Kašparcovu a Slavíčkovu
Neděle - 4. 7. 2021 14. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Novotných
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Lažánky - hodová mše svatá
10:30 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 5. 7. 2021 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy
8:00 Mši svatou slouží náš rodák, kapucín Otec Pacifik Matějka
Úterý - 6. 7. 2021 Sv. Marie Goretti, mučednice
Středa - 7. 7. 2021 Sv. Heda
17:45 Za živou a † rodinu Štrajtovu, maminku a duše v očistci
18:30 Spešov - mše svatá
Čtvrtek - 8. 7. 2021 Sv. Kilián
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 9. 7. 2021 Sv. Adrián ďHilvarenbeek
17:45 Za † maminku Květu a za tetu a strýce Kubalovy
Sobota - 10. 7. 2021 Sv. Amálie (Libuše)
11:00 Svatební obřad: Stanislav Diviš a Dagmar Sladká z Blanska
17:55 Na poděkování za 90 let života (A.Kolmačka)
Neděle - 11. 7. 2021 15. neděle v mezidobí
7:00 Na poděkování za 70 let života a za celou rodinu (L.Martinková)
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 4. 7. 2021

»   Děkujeme za dary do mimořádné sbírky na pomoc obětem nedávných živelných pohrom. Vybrali se a odeslalo přes sto tisíc. Tradiční diecézní sbírka na bohoslovce se koná dnes (v neděli 4. 7. 2021). Za vaše dary Pán Bůh zaplať!

»   Ode dneška přecházíme na dvě nedělní mše svaté a jednou za měsíc v Olomučanech. Zároveň obnovíme na nádvoří farní kavárnu - okénko. Prosíme rodiny a společenství, abyste se zapsali na její přípravu. 

»   Družičky si mohou vyzvednout v sakristii dárek - fotku ze slavnosti Božího Těla.

»   Objednané fotografie z 1. svatého přijímání jsou k vyzvednutí v sakristii. 

»   V předsíni najdou rodiny s dětmi Duhu (s pozdravem z Blanska : )  Na nástěnce v předsíni najdete pozvánky na: Ministrantský tábor, Antiochii, Diecézní setkání mládeže, Duchovní obnovu pro děvčata u sester Boromejek a další.

»   Svátost biřmování se bude pro naši farnost - dá-li Pán - udělovat v Brně, v katedrále na Petrově v neděli 5.9. odpoledne.

»    ​​Hra na prázdniny - se svatou Ludmilou: Na našich farních stránkách najdete podrobnosti a nápady k setkání se svatou Ludmilou o prázdninách. 

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Tradiční kvíz, oblíbené puzzle. Před víkendem i Biblická hodina k nedělnímu evangeliu!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska