Ohlášky 22. týdne - Slavnost Těla a Krve Kristovy (Boží Tělo)

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 5. 6. 2021 Sv. Bonifác
11:00 Svatební bohoslužba - Adam Daniel a Martina Gruberová z Olomučan
17:55 Na poděkování za 30 let manželství (Meluzínovi)
Neděle - 6. 6. 2021 Slavnost Těla a Krve Kristovy (Boží Tělo)
7:00 Za rodiče Poláčkovy, syna Jiřího a Františka
9:00 Za naše farní společenství - mše svatá na nádvoří s eucharistickým průvodem
(10:30) Mše svatá pouze v případě trvalého deště
00:00 Olomučany - bohoslužba NENÍ
Pondělí - 7. 6. 2021 Sv. Robert
17:45 Za zemřelé: Zuzana Štolfová, Jana Šenkyříková, Jiří Iláš
Úterý - 8. 6. 2021 Sv. Medard
18:30 Spešov - mše svatá
Středa - 9. 6. 2021 Sv. Kolum Cille
17:45 Za † rodiče Juřinovy, prarodiče a sestru Antonii
Čtvrtek - 10. 6. 2021 Sv. Landerik
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 11. 6. 2021 Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
11:00 Pohřební bohoslužba - Zdeněk Urbánek
17:45 Na poděkování za 40 let života a za uzdravení vztahů v rodině
Sobota - 12. 6. 2021 Blah. Florida Cevoli
11:00 Svatební mše svatá - Petr Musil a Michaela Slepánková z Blanska
17:55 Za † rodiče Šindelářovy, bratra Mirka a celou rodinu
Neděle - 13. 6. 2021 11. neděle v mezidobí
7:00 Za † Antonína Konečného a celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Na dobrý úmysl
10:30 Olomučany - mše svatá
Další informace - počítáno od neděle 6. 6. 2021

»   Dnes odpoledne, v 16:00 srdečně zveme stávající i nové členy na Členskou schůzi Společnosti katolického domu na farním dvoře.

»   Ve středu je po večerní mši svaté setkání farní rady na nové faře.

»   V neděli se bude po každé mši svaté konat u kostela misijní jarmark, vedený naším Misijním klubkem.

»   Rodiče ministrantů prosíme, aby klukům rezervovali celé úterní odpoledne (22.6.) na závěrečnou schůzku s hodnocením

»   Fotografie z 1. svatého přijímání se nestihly vyvolat, ale budou ke stažení i k objednání na našich farních stránkách.

»   V předsíni najdou rodiny s dětmi Duhu (s pozdravem z Blanska : )

»   Na nástěnce v předsíni najdete pozvánky na: Ministrantský tábor, Antiochii, Diecézní setkání mládeže, Duchovní obnovu pro děvčata u sester Boromejek a další.

»   Poděkování všem, kdo jakkoli podporujete farnost a pomáháte druhým!

»   Svátost biřmování se bude pro naši farnost - dá-li Pán - udělovat v Brně, v katedrále na Petrově v neděli 5.9. odpoledne.

»   O nedělích budou bývat tři bohoslužby, abychom dodrželi epidemiologická pravidla. Dospělé prosíme, aby využili i sobotní večerní. Nedělní ranní je rezervovaná pro seniory.

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Tradiční kvíz, oblíbené puzzle. Před víkendem i Biblická hodina k nedělnímu evangeliu!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska