Ohlášky 23. týdne - 11. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 12. 6. 2021 Blah. Florida Cevoli
11:00 Svatební mše svatá - Petr Musil a Michaela Slepánková z Blanska
17:55 Za † rodiče Šindelářovy, bratra Mirka a celou rodinu
Neděle - 13. 6. 2021 11. neděle v mezidobí
7:00 Za † Antonína Konečného a celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Na dobrý úmysl
10:30 Olomučany - mše svatá
Pondělí - 14. 6. 2021 Sv. Digna
17:45 Za zemřelé: Božena Ševčíková, Karel Kalandra
Úterý - 15. 6. 2021 Sv. Vít
Středa - 16. 6. 2021 Sv. Zbyněk
11:00 Pohřební bohoslužba - František Jetelina
17:45 Na poděkování za 60 let života (I.Mrázek)
Čtvrtek - 17. 6. 2021 Sv. Hypacius
17:45 Eucharistická adorace
19:00 Biřmovanci - závěrečná mše svatá společné přípravy - účast povinná - biřmovací lístky s sebou
Pátek - 18. 6. 2021 Sv. Kaloger
17:45 Za živou a † rodinu Konečnou, Filoušovu, Novákovu a duše v očistci
Sobota - 19. 6. 2021 Sv. Gervác a Protáz
9:00 Brno-katedrála, kněžské a jáhenské svěcení
17:55 Za živou a † rodinu Kolářovu
Neděle - 20. 6. 2021 12. neděle v mezidobí
7:00 Za † Mojmíra Strachoně
8:45 Za naše farní společenství - Křest přijme Hermína Dvořáčková
10:30 Na dobrý úmysl
10:30 Olomučany - bohoslužba
Další informace - počítáno od neděle 13. 6. 2021

»   Dnes bude po každé mši svaté u kostela misijní jarmark, vedený naším Misijním klubkem. Děkujeme za podporu misií.

»   Družičky si mohou vyzvednout v sakristii dárek - fotku ze slavnosti Božího Těla. Společnou fotku si mohou vyzvednout i manželé ze mše svaté s Otcem Josefem Večeřou.

»   Biřmovanci - ve čtvrtek je závěrečná mše svatá společné přípravy. Účast je proto povinná - biřmovací lístky s sebou. Kdo si jej ještě nevyzvedl, ať se staví u Otce Jiřího. Pokud někdo lístek neodevzdá, bereme to tak, že s biřmováním letos nepočítá.

»   V neděli se slaví ve světě Den otců. Zveme proto tatínky na 18:00 do kostela na společnou modlitbu. Po ní posezení v podloubí na dvoře...

»   Rodiče ministrantů prosíme, aby klukům rezervovali celé úterní odpoledne (22.6.) na závěrečnou schůzku s hodnocením.

»   Místo Charismatické konference v Brně se letos bude konat její zkrácená on-line verze, a to v sobotu 26.6. Plánujeme nabídnout společné sledování i živé modlitby chval (více v ohlaskach příští týden).

»   Fotografie z 1. svatého přijímání jsou již vystaveny v kostele, k objednání do příštího víkendu. Také jsou ke stažení i k objednání na našich farních stránkách.

»   V předsíni najdou rodiny s dětmi Duhu (s pozdravem z Blanska : )

»   Na nástěnce v předsíni najdete pozvánky na: Ministrantský tábor, Antiochii, Diecézní setkání mládeže, Duchovní obnovu pro děvčata u sester Boromejek a další.

»   Poděkování všem, kdo jakkoli podporujete farnost a pomáháte druhým!

»   Svátost biřmování se bude pro naši farnost - dá-li Pán - udělovat v Brně, v katedrále na Petrově v neděli 5.9. odpoledne.

»   Ještě v měsíci červnu budou o nedělích bývat tři bohoslužby. Od července už přejdeme na dvě nedělní a jednou za měsíc v Olomučanech. Zároveň obnovíme nedělní kavární okénko. 

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Tradiční kvíz, oblíbené puzzle. Před víkendem i Biblická hodina k nedělnímu evangeliu!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska