Ohlášky 21. týdne - Slavnost Nejsvětější Trojice

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 29. 5. 2021 Sv. Bona
8:00 Svátost smíření pro děti (a rodiče) před prvním svatým přijímáním
11:00 Olomučany - první svaté přijímání - Za naše rodiny
17:55 Za živou a † rodinu Šobovu
Neděle - 30. 5. 2021 Slavnost Nejsvětější Trojice
7:00 Za živou a † rodinu Pořízkovu a Bláhovu
8:45 Mše svatá a první svaté přijímání - Za naše farní společenství
10:30 Na dobrý úmysl
15:00 Májová pobožnost - i pro rodiny
Pondělí - 31. 5. 2021 Svátek Navštívení Panny Marie
17:45 Za zemřelé: Magda Svobodová, Karel Svoboda
Úterý - 1. 6. 2021 Sv. Charit
Středa - 2. 6. 2021 Sv. Blandýna
10:00 Pohřební bohoslužba - Ludmila Formánková
17:45 Na poděkování za 40 let života (V.Zachovalová)
Čtvrtek - 3. 6. 2021 Sv. Klotylda
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 4. 6. 2021 Sv. Petrok Cambriensis
9:00 Penzion - mše svatá
17:45 Na poděkování za 60 let života (P.Matuška)
Sobota - 5. 6. 2021 Sv. Bonifác
11:00 Svatební bohoslužba - Adam Daniel a Martina Gruberová z Olomučan
17:55 Na poděkování za 30 let manželství (Meluzínovi)
Neděle - 6. 6. 2021 Slavnost Těla a Krve Kristovy (Boží Tělo)
7:00 Za rodiče Poláčkovy, syna Jiřího a Františka
9:00 Za naše farní společenství - mše svatá na nádvoří s eucharistickým průvodem
(10:30) Mše svatá pouze v případě trvalého deště
00:00 Olomučany - bohoslužba NENÍ
Další informace - počítáno od neděle 30. 5. 2021

»   Dnes odpoledne, v 15:00 bude v kostele májová pobožnost, středně zveme i rodiny s dětmi.

»   Pro děti připravila Kultura Blansko dnes (v neděli 30. 5. 2021) odpoledne od 15 do 17 hod. v rámci Dětských dnů program v areálu farních dvora.

»   V neděli na Boží Tělo budou v případě pěkného počasí jen dvě mše svaté (kdyby vytrvale pršelo, budou opět tři, všechny v kostele). Druhá (v 9:00) bude na farním nádvoří. Její závěr bude v kostele, kam přejdeme průvodem s Eucharistií. Srdečně zveme všechny děvčata-družičky do průvodu k sypání květů na cestu Panu Ježíši. Máme k zapůjčení bílé šaty i košíčky na květy. Prosíme ty z vás, kdo máte na zahrádce květy a okvětní lístky, abyste je přinesli nejpozději před začátkem mše svaté na dvůr. Děkujeme.

»   V neděli srdečně zveme stávající i nové členy na Členskou schůzi Společnosti katolického domu v 16:00 hod. na farním dvoře.

»   Poděkování všem, kdo jste se zapojili i účastnili páteční Noci kostelů. Poděkování zámečníkům za výrobu zábradlí k potůčku. Poděkování všem, kdo podporujete farnost a kdo jste přispěli do minulé sbírky na službu Charity o minulé neděli. Poděkování katechetkám a katechetovi naší farnosti za výuku náboženství, které jsme zakončili minulý týden. Poděkování všem, kdo jakkoli podporujete farnost a pomáháte druhým.

»   AVÍZO! Svátost biřmování se bude pro naši farnost - dá-li Pán - udělovat v Brně, v katedrále na Petrově v neděli 5.9. odpoledne.

»   O nedělích budou bývat tři bohoslužby, abychom dodrželi epidemiologická pravidla. Dospělé prosíme, aby využili i sobotní večerní. Nedělní ranní je rezervovaná pro seniory.

»    ​​Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Tradiční kvíz, oblíbené puzzle. Před víkendem i Biblická hodina k nedělnímu evangeliu!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska